دوره های در حال شروع در مجتمع فنی تهران نمایندگی رشت

روز: پنجشنبه تاریخ : 98/08/30 مشاهده توضیحات دوره کارگاه تخصصی رایتینگ تسک 2 آیلتس ( به زبان فارسی) بررسی آخرین تغییرات نمره دهی راتینگ ارائه [...]
کلاس زبان آلمانی در رشت دوره آموزش زبان آلمانی در رشت نمایندگی گوته در رشت
روزهای: یکشنبه و سه شنبه ساعت: 20:30 تا 22:30 تاریخ شروع: 98/08/21 مشاهده توضیحات دوره برنامه کلاس های آموزش زبان آلمانی نام دوره مدت دوره [...]
آموزش-آیلتس-در-رشت-کلاس-آیلتس-در-رشت-IELTS-مجتمع-فنی-تهران
روزهای: یکشنبه و سه شنبه ساعت: 20:30 تا 22:30 تاریخ شروع: 98/08/28 مشاهده توضیحات دوره برنامه کلاس های آموزش زبان انگلیسی نام دوره مدت دوره [...]
آموزش زبان انگلیسی کودک در رشت آموزش زبان انگلیسی نوجوان در رشت کلاس زبان در رشت
روزهای: یکشنبه و سه شنبه ساعت: 20:30 تا 22:30 تاریخ شروع: 98/08/21 مشاهده توضیحات دوره برنامه کلاس های آموزش زبان انگلیسی نام دوره مدت دوره [...]
کلاس-زبان-کودک-در-رشت-کلاس-زبان-انگلیسی-کودک-در-رشت-مجتمع-فنی-تهران-نمایندگی-رشت
روزهای: شنبه و چهارشنبه ساعت: 19:00 تا 20:30 تاریخ شروع: 98/08/18 مشاهده توضیحات دوره برنامه کلاس های آموزش زبان انگلیسی نام دوره مدت دوره ایام [...]
کلاس زبان کودک در رشت کلاس زبان انگلیسی کودک در رشت
روزهای: یکشنبه و سه شنبه ساعت: 19:00 تا 20:30 تاریخ شروع: 98/08/19 مشاهده توضیحات دوره برنامه کلاس های آموزش زبان انگلیسی نام دوره مدت دوره [...]
آموزش زبان آلمانی در رشت کلاس زبان آلمانی در رشت گوته در رشت آزمون زبان آلمانی در رشت
روزهای: دوشنبه و پنجشنبه ساعت: 20:30 تا 22:30 تاریخ شروع: 98/08/20 مشاهده توضیحات دوره برنامه کلاس های آموزش زبان آلمانی نام دوره مدت دوره ایام [...]
شروع-قطعی-آموزش-بحث-آزاد-انگلیسی-نوجوان-در-رشت-کلاس-زبان-در-رشت-آموزشگاه-زبان-در-رشت
روزهای: شنبه و چهارشنبه ساعت: 19:00 تا 20:30 تاریخ شروع: 98/08/18 مشاهده توضیحات دوره برنامه کلاس های آموزش زبان انگلیسی نام دوره مدت دوره ایام [...]
شروع دوره آموزش زبان انگلیسی کودک و نوجوان در رشت
روزهای: یکشنبه و سه شنبه ساعت: 19:00 تا 20:30 تاریخ شروع: 98/08/14 مشاهده توضیحات دوره برنامه کلاس های آموزش زبان انگلیسی نام دوره مدت دوره [...]
آموزش-طراحی-سایت-در-رشت-کلاس-طراحی-سایت-در-رشت-مجتمع-فنی-تهران-نمایندگی-رشت
روزهای: شنبه و چهارشنبه ساعت: 14:30 تا 17:30 تاریخ شروع: 98/08/18 مشاهده توضیحات دوره برنامه کلاس های آموزش طراحی سایت نام دوره مدت دوره ایام [...]
آموزش-طراحی-لباس-کلاس-طراحی-لباس-کلاس-آموزش-دوخت-کلاس-خیاطی-دوره-خیاطی-آموزش-خیاطی-در-رشت-مجتمع-فنی-تهران-نمایندگی-رشت
روزهای: دوشنبه ساعت: 17:30 تا 20:30 تاریخ شروع: 98/08/27 مشاهده توضیحات دوره برنامه کلاس های آموزش طراحی لباس نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت [...]
آموزش حسابداری در رشت آموزش هلو در رشت مجتمع فنی تهران نمایندگی رشت کلاس حسابداری در رشت دوره حسابداری در رشت
روزهای: دوشنبه و چهارشنبه ساعت: 20:30 تا 22:30 تاریخ شروع: 98/08/13 مشاهده توضیحات دوره برنامه کلاس های آموزش نرم افزار هلو نام دوره مدت دوره [...]
آموزش زبان انگلیسی مقدمانی مجتمع فنی تهران نمایندگی رشت کلاس زبان دوره زبان آموزش زبان در رشت
روزهای: یکشنبه و سه شنبه ساعت: 20:30 تا 22:30 تاریخ شروع: 98/08/14 مشاهده توضیحات دوره برنامه کلاس های آموزش زبان انگلیسی نام دوره مدت دوره [...]
شروع-دوره-آموزش-زبان-آلمانی-مجتمع-فنی-تهران-نمایندگی-رشت
روزهای: دوشنبه و پنجشنبه ساعت: 16:00 تا 17:30 تاریخ شروع: 98/08/13 مشاهده توضیحات دوره برنامه کلاس های آموزش زبان آلمانی نام دوره مدت دوره ایام [...]
آموزش-نرم-افزارهای-مهندسی-برق-و-الکترونیک-مجتمع-فنی-تهران-نمایندگی-رشت-آموزش-AVR-در-رشت-گیلان
روزهای: یکشنبه و سه شنبه ساعت: 20:30 تا 22:30 تاریخ شروع: 98/08/12 مشاهده توضیحات دوره برنامه کلاس های آموزش میکروکنترلر AVR نام دوره مدت دوره [...]
کلاس آموزش زبان انگلیسی کودک و نوجوان در رشت بهترین آموزشگاه زبان رشت
روزهای: شنبه و چهارشنبه ساعت: 16:00 تا 17:30 تاریخ شروع: 98/08/08 مشاهده توضیحات دوره برنامه کلاس های آموزش زبان انگلیسی نام دوره مدت دوره ایام [...]
بهترین-کلاس-آموزش-زبان-در-رشت-مجتمع-فنی-تهران-نمایندگی-رشت
روزهای: شنبه و چهارشنبه ساعت: 20:30 تا 22:30 تاریخ شروع: 98/08/08 مشاهده توضیحات دوره برنامه کلاس های آموزش زبان انگلیسی نام دوره مدت دوره ایام [...]
کلاس وی ری دوره وی ری آموزش وی ری مجتمع فنی تهران نمایندگی رشت
روزهای: شنبه ساعت: 11:30 تا 14:30 تاریخ شروع: 98/08/04 مشاهده توضیحات دوره برنامه کلاس های آموزش وی ری VRay نام دوره مدت دوره ایام برگزاری [...]
آموزش تری دی مکس مجتمع فنی تهران نمایندگی رشت 3dmax کلاس تری دی دوره تری دی
روزهای: شنبه و چهارشنبه ساعت: 17:30 تا 20:30 تاریخ شروع: 98/08/04 مشاهده توضیحات دوره برنامه کلاس های آموزش تری دی مکس (3DMax) نام دوره مدت [...]
آموزش زبان برنامه نویسی پایتون مجتمع فنی تهران نمایندگی رشت Python
روزهای: یکشنبه و سه شنبه ساعت: 14:30 تا 17:30 تاریخ شروع: 98/07/16 مشاهده توضیحات دوره برنامه کلاس های آموزش برنامه نویسی نام دوره مدت دوره [...]

دوره های در حال شروع در مجتمع فنی تهران – نمایندگی رشت

کارگاه تخصصی رایتینگ تسک 2 آیلتس

روز: پنجشنبه تاریخ : 98/08/30 مشاهده توضیحات دوره کارگاه تخصصی رایتینگ تسک 2 آیلتس ( به زبان فارسی) بررسی آخرین تغییرات نمره دهی راتینگ ارائه [...]
کلاس زبان آلمانی در رشت دوره آموزش زبان آلمانی در رشت نمایندگی گوته در رشت

شروع دوره آموزش زبان آلمانی German A2.1

روزهای: یکشنبه و سه شنبه ساعت: 20:30 تا 22:30 تاریخ شروع: 98/08/21 مشاهده توضیحات دوره برنامه کلاس های آموزش زبان آلمانی نام دوره مدت دوره [...]
آموزش-آیلتس-در-رشت-کلاس-آیلتس-در-رشت-IELTS-مجتمع-فنی-تهران

شروع دوره آموزش آیلتس IELTS1

روزهای: یکشنبه و سه شنبه ساعت: 20:30 تا 22:30 تاریخ شروع: 98/08/28 مشاهده توضیحات دوره برنامه کلاس های آموزش زبان انگلیسی نام دوره مدت دوره [...]
آموزش زبان انگلیسی کودک در رشت آموزش زبان انگلیسی نوجوان در رشت کلاس زبان در رشت

آموزش زبان انگلیسی Upper Intermediate 4

روزهای: یکشنبه و سه شنبه ساعت: 20:30 تا 22:30 تاریخ شروع: 98/08/21 مشاهده توضیحات دوره برنامه کلاس های آموزش زبان انگلیسی نام دوره مدت دوره [...]
کلاس-زبان-کودک-در-رشت-کلاس-زبان-انگلیسی-کودک-در-رشت-مجتمع-فنی-تهران-نمایندگی-رشت

آموزش زبان انگلیسی کودک و نوجوان در رشت

روزهای: شنبه و چهارشنبه ساعت: 19:00 تا 20:30 تاریخ شروع: 98/08/18 مشاهده توضیحات دوره برنامه کلاس های آموزش زبان انگلیسی نام دوره مدت دوره ایام [...]
کلاس زبان کودک در رشت کلاس زبان انگلیسی کودک در رشت

آموزش زبان انگلیسی کودک و نوجوان در رشت

روزهای: یکشنبه و سه شنبه ساعت: 19:00 تا 20:30 تاریخ شروع: 98/08/19 مشاهده توضیحات دوره برنامه کلاس های آموزش زبان انگلیسی نام دوره مدت دوره [...]
آموزش زبان آلمانی در رشت کلاس زبان آلمانی در رشت گوته در رشت آزمون زبان آلمانی در رشت

شروع دوره آموزش زبان آلمانی German A1.2

روزهای: دوشنبه و پنجشنبه ساعت: 20:30 تا 22:30 تاریخ شروع: 98/08/20 مشاهده توضیحات دوره برنامه کلاس های آموزش زبان آلمانی نام دوره مدت دوره ایام [...]
شروع-قطعی-آموزش-بحث-آزاد-انگلیسی-نوجوان-در-رشت-کلاس-زبان-در-رشت-آموزشگاه-زبان-در-رشت

آموزش بحث آزاد انگلیسی نوجوان کودک و نوجوان در رشت

روزهای: شنبه و چهارشنبه ساعت: 19:00 تا 20:30 تاریخ شروع: 98/08/18 مشاهده توضیحات دوره برنامه کلاس های آموزش زبان انگلیسی نام دوره مدت دوره ایام [...]
شروع دوره آموزش زبان انگلیسی کودک و نوجوان در رشت

آموزش زبان انگلیسی کودک و نوجوان در رشت

روزهای: یکشنبه و سه شنبه ساعت: 19:00 تا 20:30 تاریخ شروع: 98/08/14 مشاهده توضیحات دوره برنامه کلاس های آموزش زبان انگلیسی نام دوره مدت دوره [...]
آموزش-طراحی-سایت-در-رشت-کلاس-طراحی-سایت-در-رشت-مجتمع-فنی-تهران-نمایندگی-رشت

شروع دوره آموزش طراحی سایت در رشت

روزهای: شنبه و چهارشنبه ساعت: 14:30 تا 17:30 تاریخ شروع: 98/08/18 مشاهده توضیحات دوره برنامه کلاس های آموزش طراحی سایت نام دوره مدت دوره ایام [...]
آموزش-طراحی-لباس-کلاس-طراحی-لباس-کلاس-آموزش-دوخت-کلاس-خیاطی-دوره-خیاطی-آموزش-خیاطی-در-رشت-مجتمع-فنی-تهران-نمایندگی-رشت

آموزش طراحی لباس مقدماتی

روزهای: دوشنبه ساعت: 17:30 تا 20:30 تاریخ شروع: 98/08/27 مشاهده توضیحات دوره برنامه کلاس های آموزش طراحی لباس نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت [...]
آموزش حسابداری در رشت آموزش هلو در رشت مجتمع فنی تهران نمایندگی رشت کلاس حسابداری در رشت دوره حسابداری در رشت

آموزش نرم افزار هلو پیشرفته

روزهای: دوشنبه و چهارشنبه ساعت: 20:30 تا 22:30 تاریخ شروع: 98/08/13 مشاهده توضیحات دوره برنامه کلاس های آموزش نرم افزار هلو نام دوره مدت دوره [...]
آموزش زبان انگلیسی مقدمانی مجتمع فنی تهران نمایندگی رشت کلاس زبان دوره زبان آموزش زبان در رشت

شروع دوره آموزش زبان انگلیسی مقدماتی در رشت

روزهای: یکشنبه و سه شنبه ساعت: 20:30 تا 22:30 تاریخ شروع: 98/08/14 مشاهده توضیحات دوره برنامه کلاس های آموزش زبان انگلیسی نام دوره مدت دوره [...]
شروع-دوره-آموزش-زبان-آلمانی-مجتمع-فنی-تهران-نمایندگی-رشت

شروع دوره آموزش زبان آلمانی German A2.2

روزهای: دوشنبه و پنجشنبه ساعت: 16:00 تا 17:30 تاریخ شروع: 98/08/13 مشاهده توضیحات دوره برنامه کلاس های آموزش زبان آلمانی نام دوره مدت دوره ایام [...]
آموزش-نرم-افزارهای-مهندسی-برق-و-الکترونیک-مجتمع-فنی-تهران-نمایندگی-رشت-آموزش-AVR-در-رشت-گیلان

آموزش میکروکنترلر AVR

روزهای: یکشنبه و سه شنبه ساعت: 20:30 تا 22:30 تاریخ شروع: 98/08/12 مشاهده توضیحات دوره برنامه کلاس های آموزش میکروکنترلر AVR نام دوره مدت دوره [...]
کلاس آموزش زبان انگلیسی کودک و نوجوان در رشت بهترین آموزشگاه زبان رشت

آموزش زبان انگلیسی کودک و نوجوان در رشت

روزهای: شنبه و چهارشنبه ساعت: 16:00 تا 17:30 تاریخ شروع: 98/08/08 مشاهده توضیحات دوره برنامه کلاس های آموزش زبان انگلیسی نام دوره مدت دوره ایام [...]
بهترین-کلاس-آموزش-زبان-در-رشت-مجتمع-فنی-تهران-نمایندگی-رشت

آموزش زبان انگلیسی مقدماتی در رشت

روزهای: شنبه و چهارشنبه ساعت: 20:30 تا 22:30 تاریخ شروع: 98/08/08 مشاهده توضیحات دوره برنامه کلاس های آموزش زبان انگلیسی نام دوره مدت دوره ایام [...]
کلاس وی ری دوره وی ری آموزش وی ری مجتمع فنی تهران نمایندگی رشت

آموزش وی ری vray

روزهای: شنبه ساعت: 11:30 تا 14:30 تاریخ شروع: 98/08/04 مشاهده توضیحات دوره برنامه کلاس های آموزش وی ری VRay نام دوره مدت دوره ایام برگزاری [...]
آموزش تری دی مکس مجتمع فنی تهران نمایندگی رشت 3dmax کلاس تری دی دوره تری دی

آموزش تری دی مکس (3dMax)

روزهای: شنبه و چهارشنبه ساعت: 17:30 تا 20:30 تاریخ شروع: 98/08/04 مشاهده توضیحات دوره برنامه کلاس های آموزش تری دی مکس (3DMax) نام دوره مدت [...]
آموزش زبان برنامه نویسی پایتون مجتمع فنی تهران نمایندگی رشت Python

آموزش برنامه نویسی با زبان پایتون

روزهای: یکشنبه و سه شنبه ساعت: 14:30 تا 17:30 تاریخ شروع: 98/07/16 مشاهده توضیحات دوره برنامه کلاس های آموزش برنامه نویسی نام دوره مدت دوره [...]

دپارتمان های آموزشی مجتمع فنی تهران نمایندگی رشت

هنر و سینمای دیجیتال

مد و پوشاک

عمران و معماری

هوانوردی پژوهان

زبان هوانوردی
….
….
….
….
….
….
….

جدیدترین مطالب آموزشی مجتمع فنی تهران (رشت)

{"arrow":"false","pagination":"true","speed":"2000","autoplay":"true","autoplay_speed":"4000","loop":"true","slide_to_show_3d":"3","slide_show_ipad_3d":"2","slide_show_tablet_3d":"1","slide_show_mobile_3d":"1","slide_to_scroll_3d":"1","auto_stop":"false","centermode_3d":"true","space_between_3d":"0","depth":"20","modifier":"20"}

چرا مجتمع فنی تهران؟

0
سال سابقه فعالیت
0
دوره آموزشی متنوع
0
مدرس حرفه ای
0
فارغ التحصیل