دوره های در حال شروع در مجتمع فنی تهران نمایندگی رشت

آموزش زبان برنامه نویسی پایتون مجتمع فنی تهران نمایندگی رشت Python
روزهای: یکشنبه و سه شنبه ساعت: 14:30 تا 17:30 تاریخ شروع: 98/07/16 مشاهده توضیحات دوره برنامه کلاس های آموزش برنامه نویسی نام دوره مدت دوره [...]
آموزش-عکاسی-دیجیتال-کلاس-عکاسی-آموزشگاه-عکاسی-مجتمع-فنی-تهران-نمایندگی-رشت
روزهای: دوشنبه و پنجشنبه ساعت: 17:30 تا 20:30 تاریخ شروع: 98/07/15 مشاهده توضیحات دوره برنامه کلاس های آموزش عکاسی دیجیتال نام دوره مدت دوره ایام [...]
آموزش-تدوین-فیلم-با-نرم-افزار-پریمیر-premiere-مجتمع-فنی-تهران-نمایندگی-رشت
روزهای: دوشنبه و پنجشنبه ساعت: 17:30 تا 20:30 تاریخ شروع: 98/07/15 مشاهده توضیحات دوره برنامه کلاس های آموزش تدوین فیلم نام دوره مدت دوره ایام [...]
شروع-کارگاه-بازاریابی-اینستاگرام
برنامه کلاسی کارگاه بازاریابی اینستاگرام روزهای: جمعه ساعت: 09:30 تا 14:30 تاریخ شروع: 98/07/05 مشاهده توضیحات دوره برنامه کلاس های آموزش بازاریابی اینستاگرام نام دوره [...]
روزهای: شنبه و چهارشنبه ساعت: 17:30 تا 20:30 تاریخ شروع: 98/06/23 مشاهده توضیحات دوره برنامه کلاس های آموزش برنامه نویسی نام دوره مدت دوره ایام [...]
روزهای: پنجشنبه ساعت: 12:00 تا 14:30 تاریخ شروع: 98/07/11 مشاهده توضیحات دوره برنامه کلاس های آموزش برنامه نویسی کودک و نوجوان نام دوره مدت دوره [...]
روزهای: دوشنبه ساعت: 14:30 تا 17:30 تاریخ شروع: 98/06/25 مشاهده توضیحات دوره برنامه کلاس های آموزش مد و پوشاک نام دوره مدت دوره ایام برگزاری [...]
روزهای: پنجشنبه ساعت: 14:30 تا 17:30 تاریخ شروع: 98/07/11 مشاهده توضیحات دوره برنامه کلاس های آموزش برنامه نویسی کودک و نوجوان نام دوره مدت دوره [...]
شروع دوره آموزش ICDL Level 2 روزهای: دوشنبه و پنجشنبه ساعت: 17:30 تا 20:30 تاریخ شروع: 98/06/14 مشاهده توضیحات دوره برنامه کلاس های آموزش ICDL [...]
آموزش PLC مجتمع فنی تهران نمایندگی رشت
روزهای: دوشنبه و پنجشنبه ساعت: 17:30 تا 20:30 تاریخ شروع: 98/07/08 مشاهده توضیحات دوره برنامه کلاس های آموزش برق و الکترونیک نام دوره مدت دوره [...]
روزهای: دوشنبه ساعت: 14:30 تا 17:30 تاریخ شروع: 98/06/25 مشاهده توضیحات دوره برنامه کلاس های آموزش عمران و معماری نام دوره مدت دوره ایام برگزاری [...]
روزهای: یکشنبه و سه شنبه ساعت: 20:30 تا 22:30 تاریخ شروع: 98/07/02 مشاهده توضیحات دوره برنامه کلاس های آموزش عمران و معماری نام دوره مدت [...]
روزهای: یکشنبه و سه شنبه ساعت: 19:00 تا 21:00 تاریخ شروع: 98/06/24 مشاهده توضیحات دوره برنامه کلاس های آموزش IELTS نام دوره مدت دوره ایام [...]
روزهای: یکشنبه و سه شنبه ساعت: 17:30 تا 19:00 تاریخ شروع: 98/06/26 مشاهده توضیحات دوره برنامه کلاس های آموزش IELTS نام دوره مدت دوره ایام [...]
روزهای: شنبه و چهارشنبه ساعت: 17:30 تا 20:30 تاریخ شروع: 98/07/03 مشاهده توضیحات دوره برنامه کلاس های آموزش IELTS نام دوره مدت دوره ایام برگزاری [...]
روزهای: شنبه و چهارشنبه ساعت: 20:30 تا 22:30 تاریخ شروع: 98/06/20 مشاهده توضیحات دوره برنامه کلاس های آموزش زبان آلمانی نام دوره مدت دوره ایام [...]
روزهای: پنجشنبه ساعت: 10:00 تا 12:00 تاریخ شروع: 98/07/04 مشاهده توضیحات دوره برنامه کلاس های آموزش رباتیک کودک نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت [...]

دوره های در حال شروع در مجتمع فنی تهران – نمایندگی رشت

آموزش زبان برنامه نویسی پایتون مجتمع فنی تهران نمایندگی رشت Python

آموزش برنامه نویسی با زبان پایتون

روزهای: یکشنبه و سه شنبه ساعت: 14:30 تا 17:30 تاریخ شروع: 98/07/16 مشاهده توضیحات دوره برنامه کلاس های آموزش برنامه نویسی نام دوره مدت دوره [...]
آموزش-عکاسی-دیجیتال-کلاس-عکاسی-آموزشگاه-عکاسی-مجتمع-فنی-تهران-نمایندگی-رشت

شروع دوره آموزش عکاسی دیجیتال

روزهای: دوشنبه و پنجشنبه ساعت: 17:30 تا 20:30 تاریخ شروع: 98/07/15 مشاهده توضیحات دوره برنامه کلاس های آموزش عکاسی دیجیتال نام دوره مدت دوره ایام [...]
آموزش-تدوین-فیلم-با-نرم-افزار-پریمیر-premiere-مجتمع-فنی-تهران-نمایندگی-رشت

شروع دوره آموزش تدوین فیلم با پریمیر premiere

روزهای: دوشنبه و پنجشنبه ساعت: 17:30 تا 20:30 تاریخ شروع: 98/07/15 مشاهده توضیحات دوره برنامه کلاس های آموزش تدوین فیلم نام دوره مدت دوره ایام [...]
شروع-کارگاه-بازاریابی-اینستاگرام

شروع کارگاه بازاریابی اینستاگرام

برنامه کلاسی کارگاه بازاریابی اینستاگرام روزهای: جمعه ساعت: 09:30 تا 14:30 تاریخ شروع: 98/07/05 مشاهده توضیحات دوره برنامه کلاس های آموزش بازاریابی اینستاگرام نام دوره [...]

شروع دوره آموزش برنامه نویسی اندروید Android

روزهای: شنبه و چهارشنبه ساعت: 17:30 تا 20:30 تاریخ شروع: 98/06/23 مشاهده توضیحات دوره برنامه کلاس های آموزش برنامه نویسی نام دوره مدت دوره ایام [...]

شروع دوره آموزش برنامه نویسی اسکرچ مقدماتی نوجوان

روزهای: پنجشنبه ساعت: 12:00 تا 14:30 تاریخ شروع: 98/07/11 مشاهده توضیحات دوره برنامه کلاس های آموزش برنامه نویسی کودک و نوجوان نام دوره مدت دوره [...]

شروع دوره آموزش طراحی لباس مقدماتی

روزهای: دوشنبه ساعت: 14:30 تا 17:30 تاریخ شروع: 98/06/25 مشاهده توضیحات دوره برنامه کلاس های آموزش مد و پوشاک نام دوره مدت دوره ایام برگزاری [...]

شروع دوره آموزش برنامه نویسی C# پیشرفته نوجوان

روزهای: پنجشنبه ساعت: 14:30 تا 17:30 تاریخ شروع: 98/07/11 مشاهده توضیحات دوره برنامه کلاس های آموزش برنامه نویسی کودک و نوجوان نام دوره مدت دوره [...]

شروع دوره آموزش ICDL Level 2

شروع دوره آموزش ICDL Level 2 روزهای: دوشنبه و پنجشنبه ساعت: 17:30 تا 20:30 تاریخ شروع: 98/06/14 مشاهده توضیحات دوره برنامه کلاس های آموزش ICDL [...]
آموزش PLC مجتمع فنی تهران نمایندگی رشت

شروع دوره آموزش PLC1

روزهای: دوشنبه و پنجشنبه ساعت: 17:30 تا 20:30 تاریخ شروع: 98/07/08 مشاهده توضیحات دوره برنامه کلاس های آموزش برق و الکترونیک نام دوره مدت دوره [...]

شروع دوره آموزش Revit

روزهای: دوشنبه ساعت: 14:30 تا 17:30 تاریخ شروع: 98/06/25 مشاهده توضیحات دوره برنامه کلاس های آموزش عمران و معماری نام دوره مدت دوره ایام برگزاری [...]

شروع دوره آموزش متره برآورد و صورت وضعیت نویسی

روزهای: یکشنبه و سه شنبه ساعت: 20:30 تا 22:30 تاریخ شروع: 98/07/02 مشاهده توضیحات دوره برنامه کلاس های آموزش عمران و معماری نام دوره مدت [...]

شروع دوره آموزش آیلتس IELTS 3

روزهای: یکشنبه و سه شنبه ساعت: 19:00 تا 21:00 تاریخ شروع: 98/06/24 مشاهده توضیحات دوره برنامه کلاس های آموزش IELTS نام دوره مدت دوره ایام [...]

شروع دوره آموزش آیلتس IELTS 2

روزهای: یکشنبه و سه شنبه ساعت: 17:30 تا 19:00 تاریخ شروع: 98/06/26 مشاهده توضیحات دوره برنامه کلاس های آموزش IELTS نام دوره مدت دوره ایام [...]

شروع دوره آموزش آیلتس IELTS 4

روزهای: شنبه و چهارشنبه ساعت: 17:30 تا 20:30 تاریخ شروع: 98/07/03 مشاهده توضیحات دوره برنامه کلاس های آموزش IELTS نام دوره مدت دوره ایام برگزاری [...]

شروع دوره آموزش A1-1

روزهای: شنبه و چهارشنبه ساعت: 20:30 تا 22:30 تاریخ شروع: 98/06/20 مشاهده توضیحات دوره برنامه کلاس های آموزش زبان آلمانی نام دوره مدت دوره ایام [...]

شروع دوره آموزش رباتیک دانش آموزی 2

روزهای: پنجشنبه ساعت: 10:00 تا 12:00 تاریخ شروع: 98/07/04 مشاهده توضیحات دوره برنامه کلاس های آموزش رباتیک کودک نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت [...]

دپارتمان های آموزشی مجتمع فنی تهران نمایندگی رشت

هنر و سینمای دیجیتال

مد و پوشاک

عمران و معماری

هوانوردی پژوهان

زبان هوانوردی
….
….
….
….
….
….
….

جدیدترین مطالب آموزشی مجتمع فنی تهران (رشت)

{"arrow":"false","pagination":"true","speed":"2000","autoplay":"true","autoplay_speed":"4000","loop":"true","slide_to_show_3d":"3","slide_show_ipad_3d":"2","slide_show_tablet_3d":"1","slide_show_mobile_3d":"1","slide_to_scroll_3d":"1","auto_stop":"false","centermode_3d":"true","space_between_3d":"0","depth":"20","modifier":"20"}

چرا مجتمع فنی تهران؟

0
سال سابقه فعالیت
0
دوره آموزشی متنوع
0
مدرس حرفه ای
0
فارغ التحصیل