دوره های در حال شروع در مجتمع فنی تهران نمایندگی رشت

روزهای برگزاری : جمعه ساعت برگزاری : 13:00 - 09:00 ظرفیت محدود می باشد.
روزهای برگزاری : شنبه و چهارشنبه ساعت برگزاری : 20:30 - 17:30 ظرفیت محدود می باشد.
روزهای برگزاری : یکشنبه و سه شنبه ساعت برگزاری : 17:30 - 14:30 ظرفیت محدود می باشد.
روزهای برگزاری : یکشنبه و سه شنبه ساعت برگزاری : 20:30 - 17:30 ظرفیت محدود می باشد.

دوره های در حال شروع در مجتمع فنی تهران – نمایندگی رشت

شروع قطعی دوره PLC

روزهای برگزاری : جمعه ساعت برگزاری : 13:00 - 09:00 ظرفیت محدود می باشد.

شروع قطعی دوره +NETWORK

روزهای برگزاری : شنبه و چهارشنبه ساعت برگزاری : 20:30 - 17:30 ظرفیت محدود می باشد.

شروع قطعی دوره طراحی وب

روزهای برگزاری : یکشنبه و سه شنبه ساعت برگزاری : 17:30 - 14:30 ظرفیت محدود می باشد.

شروع قطعی دوره پایتون

روزهای برگزاری : یکشنبه و سه شنبه ساعت برگزاری : 20:30 - 17:30 ظرفیت محدود می باشد.

دپارتمان های آموزشی مجتمع فنی تهران نمایندگی رشت

دپارتمان
سینما دیجیتال

دپارتمان
مد و پوشاک

دپارتمان
عمران و معماری

دپارتمان آموزش آنلاین

جدیدترین مطالب آموزشی مجتمع فنی تهران (رشت)

{"arrow":"false","pagination":"true","speed":"2000","autoplay":"true","autoplay_speed":"4000","loop":"true","slide_to_show_3d":"3","slide_show_ipad_3d":"2","slide_show_tablet_3d":"1","slide_show_mobile_3d":"1","slide_to_scroll_3d":"1","auto_stop":"false","centermode_3d":"true","space_between_3d":"0","depth":"20","modifier":"20"}

چرا مجتمع فنی تهران؟

0
سال سابقه فعالیت
0
دوره آموزشی متنوع
0
مدرس حرفه ای
0
فارغ التحصیل