دوره های در حال شروع در مجتمع فنی تهران نمایندگی رشت

آموزش سیسکو در رشت آموزش ccna در رشت کلاس سیسکو دوره سیسکو
دانش پذیر گرامی، لطفا برنامه مورد نظر را انتخاب و روی دکمه ثبت نام کلیک کنید.برنامه کلاس های آموزش سیسکو (CISCO) نام درس مدت دوره [...]
کلاس فتوشاپ در رشت آموزش فتوشاپ در رشت آموزش نوجوان کلاس نوجوان در رشت کلاس کودک در رشت
دانش پذیر گرامی، لطفا برنامه مورد نظر را انتخاب و روی دکمه ثبت نام کلیک کنید.برنامه کلاس های آموزش فتوشاپ نوجوان نام دوره مدت دوره [...]
کلاس برنامه نویسی کودک در رشت کلاس برنامه نویسی نوجوان در رشت پایتون Python
دانش پذیر گرامی، لطفا برنامه مورد نظر را انتخاب و روی دکمه ثبت نام کلیک کنید.برنامه کلاس های آموزش برنامه نویسی نوجوان نام دوره مدت [...]
کلاس برنامه نویسی کودک در رشت کلاس برنامه نویسی نوجوان در رشت سی شارپ
دانش پذیر گرامی، لطفا برنامه مورد نظر را انتخاب و روی دکمه ثبت نام کلیک کنید.برنامه کلاس های آموزش برنامه نویسی نوجوان نام دوره مدت [...]
شروع قطعی دوره آموزش GIS
دانش پذیر گرامی، لطفا برنامه مورد نظر (آموزش آنلاین یا آموزش حضوری) را انتخاب و روی دکمه ثبت نام کلیک کنید.برنامه کلاس های آموزش GIS [...]
کلاس-رباتیک-در-رشت-رباتیک-کودک-در-رشت-رباتیک-نوجوان-در-رشت
دانش پذیر گرامی، لطفا برنامه مورد نظر را انتخاب و روی دکمه ثبت نام کلیک کنید.برنامه کلاس های آموزش رباتیک نام دوره مدت دوره ایام [...]
شروع قطعی آموزش فتوشاپ
دانش پذیر گرامی، لطفا برنامه مورد نظر (آموزش آنلاین یا آموزش حضوری) را انتخاب و روی دکمه ثبت نام کلیک کنید.برنامه کلاس های آموزش فتوشاپ [...]
کلاس بورس در رشت آموزش بورس در رشت دوره بورس در رشت
دانش پذیر گرامی، لطفا برنامه مورد نظر را انتخاب و روی دکمه ثبت نام کلیک کنید.برنامه کلاس های آموزش بورس نام دوره مدت دوره ایام [...]
کلاس تدوین فیلم در رشت آموزش تدوین فیلم در رشت آموزش پریمیر در رشت کلاس پریمیر در رشت
دانش پذیر گرامی، لطفا برنامه مورد نظر را انتخاب و روی دکمه ثبت نام کلیک کنید.برنامه کلاس های آموزش پریمیر نام دوره مدت دوره ایام [...]

دوره های در حال شروع

آموزش سیسکو در رشت آموزش ccna در رشت کلاس سیسکو دوره سیسکو

شروع قطعی دوره آموزش سیسکو CCNA

دانش پذیر گرامی، لطفا برنامه مورد نظر را انتخاب و روی دکمه ثبت نام کلیک کنید.برنامه کلاس های آموزش سیسکو (CISCO) نام درس مدت دوره [...]
کلاس فتوشاپ در رشت آموزش فتوشاپ در رشت آموزش نوجوان کلاس نوجوان در رشت کلاس کودک در رشت

شروع قطعی دوره آموزش فتوشاپ نوجوان

دانش پذیر گرامی، لطفا برنامه مورد نظر را انتخاب و روی دکمه ثبت نام کلیک کنید.برنامه کلاس های آموزش فتوشاپ نوجوان نام دوره مدت دوره [...]
کلاس برنامه نویسی کودک در رشت کلاس برنامه نویسی نوجوان در رشت پایتون Python

شروع قطعی دوره آموزش برنامه نویسی نوجوان پایتون

دانش پذیر گرامی، لطفا برنامه مورد نظر را انتخاب و روی دکمه ثبت نام کلیک کنید.برنامه کلاس های آموزش برنامه نویسی نوجوان نام دوره مدت [...]
کلاس برنامه نویسی کودک در رشت کلاس برنامه نویسی نوجوان در رشت سی شارپ

شروع قطعی دوره آموزش برنامه نویسی نوجوان سی شارپ

دانش پذیر گرامی، لطفا برنامه مورد نظر را انتخاب و روی دکمه ثبت نام کلیک کنید.برنامه کلاس های آموزش برنامه نویسی نوجوان نام دوره مدت [...]
شروع قطعی دوره آموزش GIS

شروع قطعی دوره آموزش GIS

دانش پذیر گرامی، لطفا برنامه مورد نظر (آموزش آنلاین یا آموزش حضوری) را انتخاب و روی دکمه ثبت نام کلیک کنید.برنامه کلاس های آموزش GIS [...]
کلاس-رباتیک-در-رشت-رباتیک-کودک-در-رشت-رباتیک-نوجوان-در-رشت

شروع قطعی دوره آموزش رباتیک مقدماتی

دانش پذیر گرامی، لطفا برنامه مورد نظر را انتخاب و روی دکمه ثبت نام کلیک کنید.برنامه کلاس های آموزش رباتیک نام دوره مدت دوره ایام [...]
شروع قطعی آموزش فتوشاپ

شروع قطعی دوره آموزش فتوشاپ

دانش پذیر گرامی، لطفا برنامه مورد نظر (آموزش آنلاین یا آموزش حضوری) را انتخاب و روی دکمه ثبت نام کلیک کنید.برنامه کلاس های آموزش فتوشاپ [...]
کلاس بورس در رشت آموزش بورس در رشت دوره بورس در رشت

شروع قطعی دوره آموزش بورس

دانش پذیر گرامی، لطفا برنامه مورد نظر را انتخاب و روی دکمه ثبت نام کلیک کنید.برنامه کلاس های آموزش بورس نام دوره مدت دوره ایام [...]
کلاس تدوین فیلم در رشت آموزش تدوین فیلم در رشت آموزش پریمیر در رشت کلاس پریمیر در رشت

شروع قطعی دوره آموزش پریمیر

دانش پذیر گرامی، لطفا برنامه مورد نظر را انتخاب و روی دکمه ثبت نام کلیک کنید.برنامه کلاس های آموزش پریمیر نام دوره مدت دوره ایام [...]

دپارتمان های آموزشی

اخبار و مقاله های آموزشی

[sliders_pack id=”13056″]

چرا مجتمع فنی تهران؟

0
سال سابقه فعالیت
0
دوره آموزشی متنوع
0
مدرس حرفه ای
0
فارغ التحصیل