دوره های در حال شروع در مجتمع فنی تهران نمایندگی رشت

روزهای برگزاری: شنبه و چهارشنبه ساعت برگزاری : 22:30 -20:30 ظرفیت محدود می باشد.
روزهای برگزاری : پنج شنبه ساعت برگزاری : 14:00 - 11:00 ظرفیت محدود می باشد.
روزهای برگزاری : پنج شنبه ساعت برگزاری : 14:00 - 12:00 ظرفیت محدود می باشد.

دوره های در حال شروع در مجتمع فنی تهران – نمایندگی رشت

شروع قطعی دوره PI4

روزهای برگزاری: شنبه و چهارشنبه ساعت برگزاری : 22:30 -20:30 ظرفیت محدود می باشد.

شروع دوره فتوشاپ نوجوان

روزهای برگزاری : پنج شنبه ساعت برگزاری : 14:00 - 11:00 ظرفیت محدود می باشد.

شروع دوره آموزش رباتیک مقدماتی

روزهای برگزاری : پنج شنبه ساعت برگزاری : 14:00 - 12:00 ظرفیت محدود می باشد.

دپارتمان های آموزشی مجتمع فنی تهران نمایندگی رشت

هنر و سینمای دیجیتال

مد و پوشاک

عمران و معماری

هوانوردی پژوهان

….
….
….

زبان هوانوردی
….
….

….
….

جدیدترین مطالب آموزشی مجتمع فنی تهران (رشت)

{"arrow":"false","pagination":"true","speed":"2000","autoplay":"true","autoplay_speed":"4000","loop":"true","slide_to_show_3d":"3","slide_show_ipad_3d":"2","slide_show_tablet_3d":"1","slide_show_mobile_3d":"1","slide_to_scroll_3d":"1","auto_stop":"false","centermode_3d":"true","space_between_3d":"0","depth":"20","modifier":"20"}

چرا مجتمع فنی تهران؟

0
سال سابقه فعالیت
0
دوره آموزشی متنوع
0
مدرس حرفه ای
0
فارغ التحصیل