دوره های در حال شروع در مجتمع فنی تهران نمایندگی رشت

شروع قطعی دوره آموزش بورس
دانش پذیر گرامی، لطفا برنامه مورد نظر را انتخاب و روی دکمه ثبت نام کلیک کنید.برنامه کلاس های آموزش بورس نام دوره مدت دوره ایام [...]
شروع قطعی آموزش تدوین فیلم آموزش پریمیر
دانش پذیر گرامی، لطفا برنامه مورد نظر را انتخاب و روی دکمه ثبت نام کلیک کنید.برنامه کلاس های آموزش پریمیر نام دوره مدت دوره ایام [...]
شروع قطعی دوره آموزش HSE
دانش پذیر گرامی، لطفا برنامه مورد نظر را انتخاب و روی دکمه ثبت نام کلیک کنید.برنامه کلاس های آموزش HSE نام دوره مدت دوره ایام [...]
آموزش PLC
دانش پذیر گرامی، لطفا برنامه مورد نظر را انتخاب و روی دکمه ثبت نام کلیک کنید.برنامه کلاس های آموزش برق و الکترونیک نام دوره مدت [...]

دوره های در حال شروع

شروع قطعی دوره آموزش بورس

شروع قطعی دوره آموزش بورس

دانش پذیر گرامی، لطفا برنامه مورد نظر را انتخاب و روی دکمه ثبت نام کلیک کنید.برنامه کلاس های آموزش بورس نام دوره مدت دوره ایام [...]
شروع قطعی آموزش تدوین فیلم آموزش پریمیر

شروع قطعی دوره آموزش پریمیر

دانش پذیر گرامی، لطفا برنامه مورد نظر را انتخاب و روی دکمه ثبت نام کلیک کنید.برنامه کلاس های آموزش پریمیر نام دوره مدت دوره ایام [...]
شروع قطعی دوره آموزش HSE

شروع قطعی دوره آموزش HSE

دانش پذیر گرامی، لطفا برنامه مورد نظر را انتخاب و روی دکمه ثبت نام کلیک کنید.برنامه کلاس های آموزش HSE نام دوره مدت دوره ایام [...]
آموزش PLC

شروع قطعی دوره آموزش PLC

دانش پذیر گرامی، لطفا برنامه مورد نظر را انتخاب و روی دکمه ثبت نام کلیک کنید.برنامه کلاس های آموزش برق و الکترونیک نام دوره مدت [...]

دپارتمان های آموزشی

اخبار و مقاله های آموزشی

[sliders_pack id=”13056″]

چرا مجتمع فنی تهران؟

0
سال سابقه فعالیت
0
دوره آموزشی متنوع
0
مدرس حرفه ای
0
فارغ التحصیل