دوره های در حال شروع در مجتمع فنی تهران – نمایندگی رشت

روزهای: دوشنبه و پنجشنبه ساعت: 17:30 تا 19:30 تاریخ شروع: 98/05/10 مشاهده توضیحات دوره برنامه کلاس های آموزش زبان فرانسه Now go add some variable [...]
روزهای: شنبه و چهارشنبه ساعت: 11:00 تا 14:00 تاریخ شروع: 98/05/23 مشاهده توضیحات دوره برنامه کلاس های آموزش ICDL نوجوان نام دوره مدت دوره ایام [...]
روزهای: سه شنبه ساعت: 11:00 تا 14:00 تاریخ شروع: 98/05/15 مشاهده توضیحات دوره برنامه کلاس های آموزش رباتیک دانش آموزش (دبستان) نام دوره مدت دوره [...]
روزهای: یکشنبه و سه شنبه ساعت: 20:30 تا 22:30 تاریخ شروع: 98/05/15 مشاهده توضیحات دوره برنامه کلاس های آموزش پیش آیلتس Pre IELTS Now go [...]
روزهای: دوشنبه و چهارشنبه ساعت: 20:30 تا 22:30 تاریخ شروع: 98/05/24 مشاهده توضیحات دوره برنامه کلاس های آموزش پیش آیلتس Pre IELTS Now go add [...]
روزهای: شنبه و چهارشنبه ساعت: 20:30 تا 22:30 تاریخ شروع: 98/05/16 مشاهده توضیحات دوره برنامه کلاس های آموزش IELTS Now go add some variable products!
روزهای: شنبه و چهارشنبه ساعت: 20:30 تا 22:30 تاریخ شروع: 98/05/16 مشاهده توضیحات دوره برنامه کلاس های آموزش Beginner نام دوره مدت دوره ایام برگزاری [...]
روزهای: یکشنبه و سه شنبه ساعت: 20:30 تا 22:30 تاریخ شروع: 98/05/13 مشاهده توضیحات دوره برنامه کلاس های آموزش English Advanced نام دوره مدت دوره [...]
روزهای: شنبه و چهارشنبه ساعت: 14:30 تا 17:30 تاریخ شروع: 98/05/09 مشاهده توضیحات دوره برنامه کلاس های آموزش 3DsMax نام دوره مدت دوره ایام برگزاری [...]
روزهای: شنبه و چهارشنبه ساعت: 11:00 تا 14:00 تاریخ شروع: 98/05/16 مشاهده توضیحات دوره برنامه کلاس های آموزش رباتیک خردسال نام دوره مدت دوره ایام [...]

دوره های در حال شروع در مجتمع فنی تهران – نمایندگی رشت

شروع دوره آموزش زبان فرانسه A1-5

روزهای: دوشنبه و پنجشنبه ساعت: 17:30 تا 19:30 تاریخ شروع: 98/05/10 مشاهده توضیحات دوره برنامه کلاس های آموزش زبان فرانسه Now go add some variable [...]

شروع دوره آموزش ICDL2 نوجوان دختران

روزهای: شنبه و چهارشنبه ساعت: 11:00 تا 14:00 تاریخ شروع: 98/05/23 مشاهده توضیحات دوره برنامه کلاس های آموزش ICDL نوجوان نام دوره مدت دوره ایام [...]

شروع دوره آموزش رباتیک دانش آموزی دبستان

روزهای: سه شنبه ساعت: 11:00 تا 14:00 تاریخ شروع: 98/05/15 مشاهده توضیحات دوره برنامه کلاس های آموزش رباتیک دانش آموزش (دبستان) نام دوره مدت دوره [...]

شروع دوره آموزش پیش آیلتس Pre IELTS

روزهای: یکشنبه و سه شنبه ساعت: 20:30 تا 22:30 تاریخ شروع: 98/05/15 مشاهده توضیحات دوره برنامه کلاس های آموزش پیش آیلتس Pre IELTS Now go [...]

شروع دوره آموزش پیش آیلتس Pre IELTS

روزهای: دوشنبه و چهارشنبه ساعت: 20:30 تا 22:30 تاریخ شروع: 98/05/24 مشاهده توضیحات دوره برنامه کلاس های آموزش پیش آیلتس Pre IELTS Now go add [...]

شروع دوره آموزش آیلتس IELTS 1

روزهای: شنبه و چهارشنبه ساعت: 20:30 تا 22:30 تاریخ شروع: 98/05/16 مشاهده توضیحات دوره برنامه کلاس های آموزش IELTS Now go add some variable products!

شروع دوره آموزش Beginner 1

روزهای: شنبه و چهارشنبه ساعت: 20:30 تا 22:30 تاریخ شروع: 98/05/16 مشاهده توضیحات دوره برنامه کلاس های آموزش Beginner نام دوره مدت دوره ایام برگزاری [...]

شروع دوره آموزش English Advanced

روزهای: یکشنبه و سه شنبه ساعت: 20:30 تا 22:30 تاریخ شروع: 98/05/13 مشاهده توضیحات دوره برنامه کلاس های آموزش English Advanced نام دوره مدت دوره [...]

شروع دوره آموزش 3DMax

روزهای: شنبه و چهارشنبه ساعت: 14:30 تا 17:30 تاریخ شروع: 98/05/09 مشاهده توضیحات دوره برنامه کلاس های آموزش 3DsMax نام دوره مدت دوره ایام برگزاری [...]

شروع دوره آموزش رباتیک مقدماتی خردسال

روزهای: شنبه و چهارشنبه ساعت: 11:00 تا 14:00 تاریخ شروع: 98/05/16 مشاهده توضیحات دوره برنامه کلاس های آموزش رباتیک خردسال نام دوره مدت دوره ایام [...]

دپارتمان های آموزشی مجتمع فنی تهران نمایندگی رشت

هنر و سینمای دیجیتال

مد و پوشاک

عمران و معماری

هوانوردی پژوهان

زبان هوانوردی
….
….
….
….
….
….
….

جدیدترین مطالب آموزشی مجتمع فنی تهران (رشت)

{"arrow":"false","pagination":"true","speed":"2000","autoplay":"true","autoplay_speed":"6000","loop":"true","slide_to_show_3d":"3","slide_show_ipad_3d":"2","slide_show_tablet_3d":"1","slide_show_mobile_3d":"1","slide_to_scroll_3d":"1","auto_stop":"false","centermode_3d":"true","space_between_3d":"0","depth":"20","modifier":"20"}

چرا مجتمع فنی تهران؟

0
سال سابقه فعالیت
0
دوره آموزشی متنوع
0
مدرس حرفه ای
0
فارغ التحصیل