توضیحات

آموزش Data analysis & Machine Learning

این دوره به دو بخش تقسیم می شود:

 • بخش اول: آموزش تحلیل داده (30 ساعت)

عصر دیجیتال در حال توسعه و پیشروی است و در کنار خود دنیای هوشمندی را پدید آورده است که با زندگی انسان ها عجین شده است. کلیه فعالیت انسان ها به صورت جریان های داده ای در حال گذر از این دنیای هوشمند می باشد و امروزه شناسایی بهتر این دنیا و نحوه‌ی ارتباط آن با انسان ها به یکی از دغدغه های اصلی بشر تبدیل شده است. در این دوره ضمن آشنایی با مفهوم داده سعی بر آن خواهیم کرد که داده های مختلف در دنیای واقعی را جمع آوری کنیم. با انجام عملیات مختلف تحلیل های اولیه از آنان خواهیم داشت و در ادامه با ورود به دنیای آمار و مصور سازی سعی بر پرده برداری از اسرار مخفی داده ها  و الگوهای مهم آنان خواهیم داشت.

اموزش data analysis در رشت آموزش تحلیل داده در رشت کلاس آنالیز داده در رشت

 • بخش دوم: آموزش یادگیری ماشینی (50 ساعت)

با توجه به رشد پرسرعت حوزه هوش مصنوعی با رویکردهای نوینی مواجه هستیم. این رویکردها به قابلیت های بسیار وسیعی مجهز شده اند که می توانند بسیاری از پدیده های اطراف ما را درک کنند. در این دوره پس از درک مفهوم داده سراغ استفاده از رویکردهای مطرح این حوزه می رویم. این گام به ما کمک می کند تا مفاهیم اصلی این حوزه را در کنار زیرساخت اجرای آن درک کنیم. در ادامه کاربرد فضای هوش مصنوعی در موضوعات مختلف جهان را بررسی کنیم. این امر باعث تقویت مهارت حل مساله در این حوزه خواهد شد. رویکردهای مختلف مبتنی بر یادگیری با نظارت، خوشه بندی داده ها از مواردی است که در بخش اول این دوره پرداخته می شوند.

در ادامه دوره سراغ رویکردهای پیشرفته تر این حوزه می رویم. درک قوی ما از این حوزه باعث می شود تا به راحتی رویکردهای جدید را فرا بگیریم و از آنان در مسائل پر چالش واقعی استفاده کنیم. در مسیر این دوره از مثال های مختلف دنیای واقعی استفاده می کنیم تا یادگیری خود را تکمیل کنیم همچنین کلیه نتایج بدست آمده را تحلیل می کنیم تا درکمان از عملکرد مدل هوشمند ارتقا یابد.

سرفصل آموزش Data analysis

 • آشنایی با هوش مصنوعی و مفاهیم کلان در آن

  • مروری بر جایگاه هوش مصنوعی در جهان
  • مروری بر زبان های برنامه نویسی مطرح در این حوزه
  • بیان چارت دوره
  • بیان بخش های مختلف هوش مصنوعی و تمرکز بر مواردی که در این دوره بررسی خواهد شد
 • نصب و آماده سازی محیط های لازم برای هوش مصنوعی

  • نصب Anaconda
  • بیان مفهوم Virtual Env در پایتون
  • نحوه دانلود پکیج با pip
  • نحوه دانلود پکیج با conda
  • نصب کلیه پکیج های مورد نیاز در طول دوره
  • آشنایی با IDE های مختلف
 • مروری بر مفاهیم جبر خطی

  • معرفی ماتریس ها و نحوه تبدیل داده ها به آن
  • مروری انواع ابعاد داده ها
  • مروری بر عملیات جبر خطی
  • معرفی فضای برداری و نمایش نمونه های یک ماتریس در آن
 • آموزش و کار با پکیج های مختلف پیش پردازش و آنالیز داده

  • معرفی رویکردهای گوناگون فهم داده و لزوم آن
  • معرفی علم آمار و تقسیم بندی آن
  • معرفی آمار توصیفی
   • گشتاورهای آماری
    • میانگین / میانه
    • واریانس
    • چولگی
    • کشیدگی توزیع
   • همبستگی داده ها
   • معرفی توزیع های آماری و آشنایی با پکیج Scipy
    • توزیع نرمال
    • توزیع یونیفرم
    • توزیع برنولی
    • توزیع باینومیال
    • توزیع مالتی نومیال
    • توزیع پوآسون
    • توزیع نمایی
  • معرفی آزمون اثبات توزیع آماری
   • بررسی آزمون جنسون شنون
 • آموزش و کار با پکیج های مختلف نمایش داده

  • آشنایی با پکیج Matplotlib
   • Line Plot
   • Scatter Plot
   • Step Plot
   • Bar Plot
   • Histogram
   • Box Plot
   • 3D Plot
   • Plot Attributes
  • آشنایی با پکیج Seaborn
   • Numerical Data Plotting
   • Categorical Data Plotting
   • Visualizing Distribution of Data
   • Linear Regression and Relationship
   • Plot Attributes
 • تحلیل اکتشافی داده (EDA) – بخش دوم آمار تفسیری

  • معرفی آمار تفسیری
   • معرفی آزمون های شبیه سازی آماری
    • A/B testing
   • معرفی آزمون های از پیش تعریف شده آماری
    • بررسی آزمون T-Test
    • بررسی آزمون U-Test

سرفصل آموزش Machine Learning

 • مروری بر آنالیز داده

  • مروری بر جبر خطی
  • مروری بر آنالیز داده
  • بیان بخش های مختلف هوش مصنوعی و تمرکز بر مواردی که در این دوره بررسی خواهد شد
 • بررسی روشهای گوناگون آماده سازی مجموعه دادگان

  • معرفی چالش های موجود در آماده سازی مجموعه دادگان
  • معرفی روش K FOLD به همراه جداسازی بخشهای مختلف مجموعه داده جهت آموزش و ارزیابی مدل هوشمند
 • بررسی رویکردهای گوناگون دسته بندی داده ها

  • بررسی رویکردهای مختلف دسته بندی اطلاعات
   • Binary class classification
   • Multi class classification
   • Multi label classification
   • Multi class Multi label classification
  • بررسی روش های گوناگون ارزیابی مدلهای مبتنی بر طبقه بندی
 • بررسی رویکرد نزدیکترین همسایه

  • معرفی رویکرد KNNImputer و استفاده از آن برای پیش پردازش داده ها
  • معرفی رویکرد KNN در دسته بندی اطلاعات
  • بیان مزایا و معایب آن
 • بررسی رویکردهای گوناگون رگرسیون خطی

  • پیاده سازی رگرسیون خطی به صورت ریاضیاتی و بررسی چالش های آن
  • بیان مفهوم گرادیان و تابع خطا
  • معرفی انواع توابع خطا مرسوم در رگرسیون خطی
  • بیان انواع گرادیان و پیاده سازی دستی آن برای آموزش یک مدل هوشمند
  • بررسی Polynomial Regression
  • بررسی مفهوم underfitting و overfitting
  • بررسی مفهوم Early Stopping و پیاده سازی آن
  • بررسی انواع مختلف Regularization
  • بررسی و پیاده سازی Logistic Regression
  • بیان مفهوم Softmax
 • بررسی رویکرد Support Vector Machine

  • معرفی SVM و عملکرد آن در دسته بندی اطلاعات
  • معرفی SVR و عملکرد آن در رگرسیون خطی
  • بیان مزایا و معایب آن
 • بررسی رویکرد درخت تصمیم

  • معرفی رویکرد Decision Tree در دسته بندی اطلاعات
   • بیان نحوه ی کارکرد آن و پیمایش درخت تصمیم
   • بیان مفاهیم آنتروپی، cut off point , ضریب جینی
  • معرفی رویکرد Decision Tree در رگرسیون خطی
  • بیان مزایا و معایب این رویکرد
 • بررسی رویکردهای گوناگون خوشه بندی اطلاعات

  • معرفی رویکردهای مبتنی بر یادگیری بدون ناظر
  • معرفی رویکرد KMeans
   • نحوه عملکرد آن
   • نحوه ی ارزیابی آن
   • چالش های این رویکرد و نحوه ی حل آنان
   • معرفی نسخه های ارتقا یافته آن
  • معرفی رویکرد DBSCAN
   • نحوه عملکرد آن
   • نحوه ارزیابی آن
 • بررسی رویکردهای مختلف کاهش بعد

  • بررسی لزوم کاهش بعد در آموزش یک مدل
  • بررسی کاهش بعد با دیدگاه Projection
   • بررسی رویکرد PCA
  • بررسی کاهش بعد با دیدگاه Manifold
   • بررسی رویکرد LLE
 • بررسی رویکردهای ترکیبی Ensemble Methods

  • بررسی رویکرد Random Forest
  • بررسی رویکرد Adaptive Boost
  • بررسی مزایا و معایب آن
 • بررسی ساختارهای گوناگون شبکه های عصبی – مقدماتی

  • معرفی Tensorflow
   • بیان نحوه ی کارکرد Tensorflow
   • انواع مختلف متغیر در Tensorflow
   • مفهوم Session و عملکرد آن در Tensorflow
   • مدیریت گراف ها
   • پیاده سازی یک مثال برای دسته بندی اطلاعات
   • پیاده سازی یک مثال برای رگرسیون خطی
   • ذخیره و بازیابی مجدد مدل
   • نمایش گراف و روال آموزش با Tensorboard
  • بررسی کارکرد شبکه های عصبی
   • بیان ساختار نورون و عملکرد آن در مغز
   • بیان انواع توابع آتش در نورون ها و بررسی آن
   • بررسی روال Back Propagation
   • پیاده سازی ساختار های مختلف یک شبکه عصبی جهت دسته بندی اطلاعات توسط numpy
   • پیاده سازی ساختار های مختلف یک شبکه عصبی جهت رگرسیون خطی توسط numpy
 • بررسی ساختارهای گوناگون شبکه های عصبی – پیشرفته

  • معرفی KERAS
  • ساخت یک مدل هوشمند مبتنی بر شبکه عصبی برای دسته بندی اطلاعات در KERAS
  • ساخت یک مدل هوشمند مبتنی بر شبکه عصبی برای رگرسیون خطی در KERAS
  • نمایش گرافیکی یک مدل طراحی شده در KERAS
  • ذخیره و بازیابی یک مدل در KERAS
  • نحوه ی ارزیابی عملکرد یک مدل در KERAS

در مورد کاربردهای ماشین لرنینگ بیشتر بدانید.

پیش نیاز آموزش Data analysis & Machine Learning

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد آموزش Data analysis and Machine Learning ، روزهای شنبه الی پنجشنبه ساعت 17:30-09:00 با شماره 0133431 داخلی 122 تماس حاصل فرمایید.

6 دیدگاه برای آموزش Data analysis & Machine Learning

 1. سپند

  سلام میشه بفرمائید این دوره پیشنیاز داره یا نه ؟ اگه بله ، پیشنیازش چی هست . ممنون

  • مجتمع فنی تهران – واحد رشت

   سلام
   برای شرکت در این دوره باید برنامه نویسی پایتون را آموزش دیده باشید.

 2. همایون مجتبایی

  من دوره پایتونم تموم شده . این دوره درمورد چی هست ؟ میشه لطفا بیشتر توضیح بدید ؟

 3. ساجده قوامی

  دوره خیلی خووب و البته سختی بود . استادمون عالی بودن . مباحث رو جوری پیش میبردن که همه همپا با کلاس پیش میرفتیم کسی جا نمیموند . ممنون برای برگزاری دوره خوبتون

 4. امیرحسین سبحانی

  بعد از اتمام این دوره چه دوره ای باید آموزش ببینیم ؟

  • مجتمع فنی تهران – واحد رشت

   سلام آقای سبحانی
   پیشنهاد ما، شرکت در دوره آموزشی Deep Learning هست.

 5. محدثه پاینده

  سلام وقتتون بخیر سر فصل هایی که برای این دوره تو شعبه های مختلف اموزش داده میشه با هم متفاته یا همه شعبه ها یکیه؟

  • مجتمع فنی تهران – واحد رشت

   سلام خانم پاینده
   سرفصل تمام دروس در تمام شعب مجتمع فنی تهران مشابه است.

 6. شکیبا پیرو

  دوره سختی هست و به تمرین خیلی خیلی زیادی نیاز داره . و طبق فرمایشات مهندس کوهستانی در زمان مشاوره ، اگه ریاضی و آمار و احتمالات قوی ای داشته باشیم ، یادگیری دوره برامون راحتتر خواهد بود . در غیر این صورت به تمرین و تکرار بیشتری نیاز داریم . ممنون از مجموعه خوبتون و استاد بزرگوار

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شاید شما این را نیز دوست داشته باشید…

اطلاعات تماس

رشت، گلسار، بلوار گیلان، خیابان 155

تلفن: 0133431

وب‌سایت: مجتمع فنی تهران نمایندگی رشت

رفتن به بالا