پردازش زبان طبیعی چیست

1402-8-7 12:01:03 +00:00

پردازش زبان طبیعی چیست؟ پردازش زبان طبیعی شاخه ای از علوم کامپیوتر (یا بصورت دقیقتر هوش مصنوعی) است. پردازش زبان طبیعی این امکان را فراهم می کند که دستگاه های الکترونیکی بتوانند گفتار انسان ها را درک کنند. هیجان انگیز نیست؟ دیگر لازم نیست تایپ کنید. می توانید با کامپیوتر و موبایل صحبت کنید. پردازش زبان طبیعی، دانشی ترکیبی از زبان شناسی محاسباتی (مدل سازی مبتنی بر قوانین زبان انسانی)، آمار، یادگیری ماشینی و یادگیری عمیق است. این فناوری ها در کنار هم، به کامپیوتر توانایی درک زبان انسانی را می دهند. بنابراین کامپیوترها هم می توانند احساسات گفتاری را [...]