آشنایی با داکسینگ (ویژه والدین)

1401-10-12 11:07:13 +00:00

آشنایی با داکسینگ (ویژه والدین) داکسینگ (doxxing) چیست؟ داکسینگ یک تهدید ترسناک است. افشای اطلاعات شخصی به صورت آنلاین (مانند نام و آدرس، شماره تلفن و ...). نکته ترسناک تر این که  خیلی از افراد – چه والدین و چه فرزندان – از آن اطلاع ندارند. اتخاذ تدابیر مناسب برای محافظت از فرزندان در برابر داکسینگ ضروری است، به خصوص اگر به صورت آنلاین چت یا بازی می‌کنند. در صورتی که فردی مورد حمله داکسینگ قرار گرفته باشد، اطلاعات شخصی اش به صورت آنلاین درز کرده است. اغلب، این اطلاعات شخصی شامل نام، عکس یا آدرس واقعی هستند. داکسینگ در [...]