امید امیرخانی
امید امیرخانیمدیر مسئول سرپرستی استان گیلان
زمان حضور: شنبه تا پنجشنبه
ساعت: 17:30-09:00
تلفن: 0133431
داخلی: 101
مهدی کوهستانی
مهدی کوهستانیمدیر اجرایی آموزش - مدیر دپارتمان فناوری اطلاعات
زمان حضور: شنبه تا پنجشنبه
ساعت: 17:30-09:00
تلفن: 0133431
داخلی: 122
حجت اله رشید
حجت اله رشیدمدیر دپارتمان آموزش معماری - مد و پوشاک
زمان حضور: شنبه و پنجشنبه
ساعت: 17:30-09:00
تلفن: 0133431
داخلی: 116
محمدرضا ستوده
محمدرضا ستودهمدیر دپارتمان آموزش علوم مالی - مدیریت کسب و کار
زمان حضور: شنبه و پنجشنبه
ساعت: 17:30-09:00
تلفن: 0133431
داخلی: 112
یونس طاوسی
یونس طاوسیمدیر دپارتمان آموزش زبان (بزرگسال)
زمان حضور: شنبه تا پنجشنبه
ساعت: 17:30-09:00
تلفن: 0133431
داخلی: 118
آنیا پژمان نیا
آنیا پژمان نیامدیر دپارتمان آموزش رباتیک - کودک و نوجوان
زمان حضور: شنبه تا پنجشنبه
ساعت: 17:30-09:00
تلفن: 0133431
داخلی: 119
شقایق جوادی
شقایق جوادیمدیر دپارتمان آموزش زبان (کودک و نوجوان)
زمان حضور: شنبه تا پنجشنبه
ساعت: 17:30-09:00
تلفن: 0133431
داخلی: 108
لیلا سیروس
لیلا سیروسمدیر دپارتمان آموزش علوم مهندسی - هنر و سینما
زمان حضور: شنبه تا پنجشنبه
ساعت: 17:30-09:00
تلفن: 0133431
داخلی: 117
لیلا قاسمی
لیلا قاسمیمدیر دپارتمان آموزش دانش سلامت-تشریفات و گردشگری
زمان حضور: شنبه تا پنجشنبه
ساعت: 17:30-09:00
تلفن: 0133431
داخلی: 114
مریم جهانپور
مریم جهانپورکارمند واحد پذیرش
زمان حضور: شنبه تا پنجشنبه
ساعت: 21:00-13:00
تلفن: 0133431
داخلی: 106
سپیده شیرافکن
سپیده شیرافکنمسئول واحد صدور مدرک
زمان حضور: شنبه تا پنجشنبه
ساعت: 17:30-09:00
تلفن: 0133431
داخلی: 107

با ما در تماس باشید