مدت آموزش: 60 ساعت روزهای کلاس: ساعت کلاس: تاریخ شروع: