مدت آموزش: 16 ساعت روزهای کلاس: با هماهنگی دپارتمان ساعت کلاس: با هماهنگی دپارتمان تاریخ شروع: با هماهنگی دپارتمان