مدت آموزش: 40 ساعت روزهای کلاس: با هماهنگی دپارتمان ساعت کلاس: با هماهنگی دپارتمان تاریخ شروع: با هماهنگی دپارتمان