شروع قطعی دوره طراحی لباس مقدماتی

2020-02-20T05:21:06-01:00

روزهای برگزاری : چهارشنبه ساعت برگزاری : 20:30 - 17:30 ظرفیت محدود می باشد.

شروع قطعی دوره طراحی لباس مقدماتی2020-02-20T05:21:06-01:00

شروع قطعی دوره نرم افزار طراحی لباس – مارولوس

2020-02-15T13:28:41-01:00

روزهای برگزاری : پنجشنبه ساعت برگزاری : 12:00 - 09:00 ظرفیت محدود می باشد.

شروع قطعی دوره نرم افزار طراحی لباس – مارولوس2020-02-15T13:28:41-01:00

شروع قطعی ترم دپارتمان زبان کودک و نوجوان

2020-02-10T05:25:36-01:00

روزهای برگزاری : شنبه و چهارشنبه ساعت برگزاری : 17:30 - 14:30 ظرفیت محدود می باشد. [...]

شروع قطعی ترم دپارتمان زبان کودک و نوجوان2020-02-10T05:25:36-01:00

شروع قطعی دوره طراحی لباس مقدماتی

2020-02-15T13:28:35-01:00

روزهای برگزاری : چهارشنبه ساعت برگزاری : 20:30 - 17:30 ظرفیت محدود می باشد.

شروع قطعی دوره طراحی لباس مقدماتی2020-02-15T13:28:35-01:00
Call Now Buttonتماس با ما