دانش پذیر گرامی،

لطفا برنامه مورد نظر (آموزش آنلاین یا آموزش حضوری) را انتخاب و روی دکمه ثبت نام کلیک کنید.

برنامه کلاس های آموزش زبان کودک و نوجوان

نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع Price
Advanced3حضوری 32 پنجشنبه 17:30 تا 20:30 99/06/20 تومان380,000
Pets3حضوری 32 یکشنبه و سه شنبه 19:00 تا 20:30 99/06/29 تومان380,000
Pets5حضوری 32 یکشنبه و سه شنبه 17:30 تا 19:00 99/06/30 تومان380,000
Pets5حضوری 32 یکشنبه و سه شنبه 19:00 تا 20:30 99/06/30 تومان380,000
Move2حضوری 32 شنبه و چهارشنبه 17:30 تا 19:00 99/06/29 تومان325,000
Move2حضوری 32 شنبه و چهارشنبه 19:00 تا 20:30 99/06/29 تومان325,000
Move4حضوری 32 شنبه و چهارشنبه 19:00 تا 20:30 99/06/29 تومان325,000
Move4حضوری 32 یکشنبه و سه شنبه 14:30 تا 16:00 99/06/30 تومان325,000
Move7حضوری 32 شنبه و چهارشنبه 16:00 تا 17:30 99/06/29 تومان325,000
Move10حضوری 32 یکشنبه و سه شنبه 16:00 تا 17:30 99/06/30 تومان325,000
Move13حضوری 32 یکشنبه و سه شنبه 19:00 تا 20:30 99/06/30 تومان325,000
Fly1حضوری 32 شنبه و چهارشنبه 19:00 تا 20:30 99/06/29 تومان355,000
Kets2حضوری 32 شنبه و چهارشنبه 19:00 تا 20:30 99/06/29 تومان355,000
Kets3حضوری 32 شنبه و چهارشنبه 17:30 تا 19:00 99/06/29 تومان355,000
Kets5حضوری 32 شنبه و چهارشنبه 19:00 تا 20:30 99/06/29 تومان355,000
Kets6حضوری 32 یکشنبه و سه شنبه 16:00 تا 17:30 99/06/30 تومان355,000
Kets6حضوری 32 شنبه و چهارشنبه 17:30 تا 19:00 99/06/29 تومان355,000
Kids4حضوری 32 یکشنبه و سه شنبه 17:30 تا 19:00 99/06/30 تومان320,000
Kids6حضوری 32 شنبه و چهارشنبه 16:00 تا 17:30 99/06/29 تومان320,000
Kids8حضوری 32 یکشنبه و سه شنبه 19:00 تا 20:30 99/06/30 تومان320,000
Start2حضوری 32 یکشنبه و سه شنبه 19:00 تا 20:30 99/06/30 تومان320,000
Start4حضوری 32 یکشنبه و سه شنبه 17:30 تا 19:00 99/06/30 تومان320,000
PreMove1حضوری 32 شنبه و چهارشنبه 17:30 تا 19:00 99/06/29 تومان320,000
Move1حضوری 32 شنبه و چهارشنبه 17:30 تا 19:00 99/06/29 تومان325,000