بسیار خرسندیم خبر برگزاری اولین دوره تسیول در سطح دیپلم 7 را در شهر رشت اعلام می کنیم. دپارتمان زبانهای خارجه بزرگسال مجتمع فنی تهران در نمایندگی رشت فردا روز پنجشنبه تاریخ نوزدهم دی ماه 98 دوره ی تخصصی تربیت مدرس بین المللی خود را آغاز خواهد کرد. هدف از این دوره بین المللی ، تربیت مدرسین با استاندادهای جهانی می باشد. شرکت کنندگان در این دوره همگی مدرسین باکیفت و باتجربه بالا از مجتمع فنی تهران  و سایر موسسات آموزش زبان می باشند. در این دوره مدرسین با مباحث تئوری و عملی(هم تراز با استاندارد های بین المللی ) در آموزش و همچنین در یادگیری زبان انگلیسی آشنا خواهند شد. این دوره به مدت 180 ساعت خواهد بود که 44 ساعت آن بصورت حضور در کلاس در 1 ماه در روزهای پنج شنبه و جمعه تشکیل خواهد شد. مدرک اعطائی در پایان این دوره از کشور انگلستان و از کالج تربیت مدرس لندن خواهد بود. مجتمع فنی تهران در شهر رشت بعنوان  اولین بار مرکز آموزشی خواهد بود که  دوره ی تیسول را با مدرک دیپلم  فردا برگزار خواهد کرد.

 

آرزوی موفقیت برای تمامی در شرکت کنندگان این دوره

دکتر یونس طاوسی مدیر دپارتمان زبانهای خارجه  بزرگسال