عبارات و اصطلاحات کاربردی زبان انگلیسی:

اصطلاحات کاربردی زبان و افعال چند قسمتی، در انگلیسی محاوره‌ای بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرند و در بسیاری از آزمونهای زبان انگلیسی و از جمله در بخش شنیداری آزمون تافل نیز مهارت شما در شناخت و درک اصطلاحات انگلیسی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
اصطلاحات نقش بسیار مهمی در زبان انگلیسی ایفا می‌کنند و در واقع کاربرد آنها چنان گسترده است که برای برقراری ارتباط مؤثر، چه در شنیدن و صحبت کردن و چه در خواندن و نوشتن، کاملاً ضروری به نظر می‌رسند.

اصطلاحات کاربردی زبان انگلیسی دکتر یونس طاوسی مجتمع فنی تهران نمایندگی رشت

درک صحیح اصطلاحات کاربردی زبان و یافتن این حس که آنها کی و چگونه مورد استفاده قرار بگیرند واقعاً می‌تواند توانایی شما را در خواندن متون انگلیسی و درک مکالمات روزمره افزایش دهد.
مولف این کتاب، آقای دکتر یونس طاوسی مدرس، طراح و توسعه دهنده محتوا در زبان و ادبیات انگلیسی می باشد. دکتر یونس طاوسی مولف چندین کتاب و مقاله در هند، آلمان، ژاپن، اتریش، فرانسه و هلند و ایالات محتده آمریکا هستند. دکتر یونس طاوسی در حال حاضر به عنوان مدیر دپارتمان زبان های خارجه مجتمع فنی تهران نمایندگی رشت فعالیت میکند.
این کتاب در ده فصل به رشته تحریر درآمده که به زبان آموزش کمک میکند با استفاده از اصطلاحات کاربردی زبان انگلیسی، بطور سلیس و طبیعی مکالمه نزدیک به واقعیت داشته باشد.