حضور نمایندگان مجتمع فنی تهران – واحد رشت در جلسه مشترک اعضای کمیسیون افتای نظام صنفی با ریاست محترم مدیریت راهبردی افتای استان گیلان

 

 

جلسه اعضای هیات مدیره و کمیسیون افتای سازمان نظام صنفی رایانه ای استان گیلان با جناب آقای دکتر نوروززاده ریاست مرکز مدیریت راهبردی افتا گیلان جهت بررسی چالش های و راههای همکاری های فی مابین بخش خصوصی و متولیان امنیت سایبری برگزار شد. لازم به ذکر است که نمایندگان مجتمع فنی تهران – نمایندگی رشت 

جناب آقای مهندس خلیلی و جناب آقای مهندس حاجتی در جلسه حضور داشته و در ارتباط با اهمیت آموزش امنیت اطلاعات و همچین چالش های موجود در این حوزه و راهکاری عملی برای ارتقای صنعت امنیت اطلاعات در استان پرداختند.