کتاب “علم فریب” نخستین کتاب دروغ سنجی ایران به همت استاد و محقق مجتمع فنی تهران منتشر شد.

رضا جلوه، استاد و محقق زبان شناس مجتمع فنی تهران در این کتاب که به زبان انگلیسی به رشته تحریر درامده به موضوع جذاب فریب، ماهیت، مکانیزم و ابعاد مختلف آن می پردازد و با ارائه مدلی نوین برای کشف حقیقت نخستین کتاب دروغ سنجی ایران را معرفی می کند.

رضا جلوه که دوره های تخصصی تحلیل فریب را در دانشگاهای اروپایی و آمریکایی گذرانده و از شاگردان زبانشناس برجسته نوام چامسکی بوده است در این کتاب به رابطه زبان و فریب و همچنین اهمیت آگاهی از شیوه های متنوع دروغ سنجی پرداخته است. یکی دیگر از نکات شایان ذکر درباره این کتاب، نگارش مقدمه آن توسط مارک مکلیش، مارشال ایالات متحده آمریکا و نویسنده چندین جلد کتاب در زمینه دروغ سنجی است.

 

دانلود کتاب