دانش پذیر گرامی،

لطفا برنامه مورد نظر را انتخاب و روی دکمه ثبت نام کلیک کنید.

برنامه کلاس های آموزش زبان آلمانی

نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
German B2-4 51 دوشنبه و پنج شنبه 17:30 تا 19:30 تماس با دپارتمان تومان785,000
German B1-1 51 دوشنبه و پنج شنبه 16:00-17:30 تماس با دپارتمان تومان770,000
German A2-2 51 پنجشنبه14:30 تا 17:30 تماس با دپارتمان تومان760,000
German A2-1 51 شنبه و چهارشنبه 20:30 تا 22:30 تماس با دپارتمان تومان760,000
German A1-2 51یکشنبه و سه شنبه 20:30 تا 22:30 تماس با دپارتمان تومان715,000
German A1-2 51 شنبه، دوشنبه 20:30 تا 22:30 تماس با دپارتمان تومان715,000