دانش پذیر گرامی،

لطفا برنامه مورد نظر را انتخاب و روی دکمه ثبت نام کلیک کنید.

برنامه کلاس های آموزش برنامه نویسی نوجوان

نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
برنامه نویسی مقدماتی #C نوجوانان 45 یکشنبه و چهارشنبه11:00 تا 14:00 99/04/14 تومان1,330,000
برنامه نویسی پیشرفته #Cنوجوانان 45 یکشنبه و چهارشنبه11:00 تا 14:00 99/04/22 تومان1,556,000
برنامه نویسی مقدماتی++C نوجوانان 45 شنبه و سه شنبه11:00 تا 14:00 99/04/21 تومان1,132,000
برنامه نویسی پیشرفته ++C نوجوانان 45 شنبه و سه شنبه11:00 تا 14:00 99/04/21 تومان1,461,000
برنامه نویسی اندروید مقدماتی نوجوانان 45 یکشنبه و چهارشنبه11:00 تا 14:00 99/04/21 تومان1,676,000
مقدمه ای بر الگوریتم برای نوجوانان 40 شنبه و سه شنبه11:00 تا 14:00 99/04/14 تومان865,000