دانلود کتاب آموزش زبان How to be a woman

How to be a woman

By Caitlin Moran

Description

3.7/5 · Goodreads

83% liked this book

Google users

Description

How to Be a Woman is a 2011 non-fiction memoir by British writer Caitlin Moran. The book documents Moran’s early life including her views on feminism. As of July 2014, it had sold over a million copies. Wikipedia

Originally published: June 16, 2011

Author: Caitlin Moran

Publisher: Ebury Publishing

Genres: Humour, Biography, Memoir, Autobiography

Awards: British Book Awards, Irish Book Awards

Nominations: Goodreads Choice Awards Best Humor

Level: Intermediate

Read  Time: 1500 minutes

 لطفا برای دانلود کتاب روی تصویر بالا کلیک کنید.

کتاب “چگونه باید یک زن بود” نوشته‌ی کتلین مورَن نویسنده‌ی انگلیسی، صرفا بیانیه‌ای فمینیستی نمی باشد که تا ماه ژوئیه‌ی 2014 بیش از نیم میلیون نسخه از آن فروخته شد. این کتاب شرح حال زندگی نویسنده از زمان نوجوانی تا اواسط سومین دهه‌ی زندگی او به همراهی نقطه نظرات او درباره‌ی فمینیسم است. نوشته‌های خانم مورن قدرتمند و جذاب است و او حرفش را بدون ترس بیان می‌کند. این کتاب برای یادگیری اصطلاحات روزمره‌ی کوچه-خیابانی به همراه روده بر شدن از خنده عالی است.

نقل قول جذاب از کتاب:

“مرا چه شد که فقط به صرف این که زن هستم، با همه انقدر خوب و مهربان رفتار کردم؟”

سطح کتاب: متوسط

زمان مطالعه: 1500 دقیقه

دکتر یونس طاوسی

مدیر دپارتمان آموزش زبان بزرگسال

مجتمع فنی تهران نمایندگی رشت