دانلود-کتاب-آموزش-زبان-the-horse-whisperer

the horse whisperer

The Horse Whisperer is a 1995 novel by English author Nicholas Evans. The book was his debut novel, and gained significant success, becoming the 10th best selling novel in the United States in 1995, selling over 15 million copies. This also makes it one of the best-selling books of all time.

When teenage Grace (Scarlett Johansson) is traumatized by a riding accident that badly injures her horse, her mother Annie (Kristin Scott Thomas), a high-powered New York magazine editor, realizes Grace will only recover once the horse is healed. She takes them both to a secluded Montana ranch, where legendary “horse whisperer” Tom Booker (Robert Redford) begins to heal the horse, and also stirs long-dormant feelings in Annie that lead her to question her marriage and choice of career.

88% liked this book

Google users

 لطفا برای دانلود کتاب روی تصویر بالا کلیک کنید.

نجواگر اسب داستانی دلپذیر و واقع گریانه می باشد که خواننده را با تمام حواسش درگیر زوایای مختلف زندگی دختر بچه ای معمولی می کند که تمامی اتفاقات در زندگی او بسیار ملموس و تجربه شدنی هستند.  احساسات مرکز اصلی داستان است. تقابل بین هیجانات مثبت و منفی بسیار خیره کننده می باشد. اسب در این داستان نماد هدف و انگیزه زندگی است. همه چیز به اسب و برگشت او  به زندگی بستگی دارد. داستان به ما می آموزد که چگونه از طریق درک و فهم به شناخت از زندگی برسیم. 

مدت زمان مطالعه: 250 دقیقه

سطح کتاب:intermediate

دکتر یونس طاوسی

مدیر دپارتمان آموزش زبان بزرگسال

مجتمع فنی تهران نمایندگی رشت