دانلود-کتاب-آموزش-زبانThe-legend-of-sleepy-Hollow

The legend of sleepy Hollow

Story by Washington Irving

83% liked this book

Google users

“The Legend of Sleepy Hollow” is a gothic story by American author Washington Irving, contained in his collection of 34 essays and short stories entitled The Sketch Book of Geoffrey Crayon, Gent.. Written while Irving was living abroad in Birmingham, England, “The Legend of Sleepy Hollow” was first published in 1820.

Originally published: 1820

Author: Washington Irving

Series: The Sketch Book

Genre: Gothic fiction

Main character: Ichabod Crane

Characters: Ichabod Crane, Katrina Van Tassel, Brom Van Brunt, Baltus Van Tassel, Adrian Van Ripper, Rip van Winkle

 لطفا برای دانلود کتاب روی تصویر بالا کلیک کنید.

در افسانه اسلیپی هالو واقعیت و خیال توصیف ماجرای مرموز ظهور سوارکار بی سر و حادثه ناپدید شدن یک معلم روستایی با زیرکی درهم تنیده شده. میانه این شرح مستند از منطقه وقوع جرم، توصیفات رمانتیک ادبی از مناظر طبیعی هم هست که از شدت ساختگی بودن به ما یادآور میشود در عین حال در حال خواندن داستانی خیالی هستیم. افسانه اسلیپی هالو به یادداشت های محققان محلی میماند که بر حسب تصادف دست بچه ای باهوش و خیال پرداز افتاده و در آن ها تغییراتی اعمال شده. تغییراتی آن قدر ریز و موشکافانه که نمیتواند خدشه ای بر واقعیت موجود در دست نوشته های آن محقق مورد بحث وارد کند.

راهی که ایروینگ برای معرفی شخصیت های غیر متعارفش به کار میگیرد از دل خرافه های محلی میگذرد. خرافه هایی که نویسنده تاییدشان نمیکند اما شخصیت های داستانی او چون همین ایکابد کرین، معلم روستا، از گزند آن در امان نیستند. ایروینگ به ما میگوید واقعیتی که در آن زیست میکنیم میتواند در شکلی دیگر و با الهام گیری از باورهای محلی منطقه مورد سکونت مان در قالب دیگری امکان خودنمایی هم داشته باشد.

واقعی نمایی مورد نظر افسانه اسلیپی هالو تنها ترفند داستانی ایروینگ نیست. توصیف دقیق او از جزئیات گویی ما را در دل یک تابلوی نقاشی قرار میدهد. تابلویی که در هنگام خلق ورود یک عنصر داستانی ممکن است کل موضوعیت تابلو را به روی چیز دیگری متمرکز کند. این رفت و آمد مدام بین واقعیت و خیال به داستان های ایروینگ حس و حال سیاحی را میدهد که به منطقه ناشناخته ای قدم گذاشته و حال حاصل بهت و حیرت کشف این دنیای تازه دستمایه نوشته ای شده که در حال خواندن آنیم.

مدت زمان مطالعه: 200 دقیقه

سطح کتاب:upper-intermediate

دکتر یونس طاوسی

مدیر دپارتمان آموزش زبان بزرگسال

مجتمع فنی تهران نمایندگی رشت