روزهای: یکشنبه و سه شنبه

ساعت: 20:30 تا 22:30

تاریخ شروع: 98/08/28

برنامه کلاس های آموزش زبان انگلیسی

نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
IELTS251یکشنبه و سه شنبه 17:30 تا 19:00 98/06/26 تومان1,216,000
IELTS351یکشنبه و سه شنبه 19:00 تا 21:00 98/06/24 تومان1,216,000
IELTS451 شنبه و چهارشنبه 17:30 تا 20:30 98/07/03 تومان1,216,000