روزهای: یکشنبه و سه شنبه

ساعت: 20:30 تا 22:30

تاریخ شروع: 98/08/21

برنامه کلاس های آموزش زبان انگلیسی

نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
Pre Intermediate4 36 شنبه و چهارشنبه 20:30 تا 22:30 98/09/23 تومان345,000
Intermediate1 36یکشنبه و سه شنبه 20:30 تا 22:30 98/09/12 تومان345,000
Upper Intermediate4 36یکشنبه و سه شنبه 20:30 تا 22:30 98/09/10 تومان370,000
Intermediate4 36یکشنبه و سه شنبه 15:30 تا 17:30 98/09/12 تومان345,000