روزهای: دوشنبه و پنجشنبه

ساعت: 20:30 تا 22:30

تاریخ شروع: 98/08/20

برنامه کلاس های آموزش زبان آلمانی

نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
German B2-2 51 دوشنبه و پنج شنبه 17:30 تا 19:30 98/07/01 تومان648,000
German A1-1 51 شنبه و چهارشنبه 20:30 تا 22:30 98/06/23 تومان618,000