روزهای: شنبه و چهارشنبه

ساعت: 14:30 تا 17:30

تاریخ شروع: 98/08/18

برنامه کلاس های آموزش طراحی سایت

نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع پیش نیاز مبلغ
Web Design Pack146یکشنبه و سه شنبه14:30 تا 17:30 98/10/01 آشنایی با برنامه نویسی تومان2,992,000 تومان2,792,000
Web Design 44یکشنبه و سه شنبه14:30 تا 17:30 98/10/01 آشنایی با برنامه نویسی تومان800,000 تومان720,000
PHP & MySQL web development 60 شنبه و چهارشنبه14:30 تا 17:30 98/10/07Web Design تومان1,190,000 تومان1,071,000
Advanced PHP & MySQL 42 شنبه و چهارشنبه 17:30 تا 20:30 98/09/27 PHP & MySQL تومان1,002,000 تومان901,800
بهینه سازی سایت برای موتورهای جستجو 45 جمعه 14:00 تا 19:00 98/09/29 WordPress & Woo-commerce تومان990,000 تومان891,000
WordPress & Woo-commerce 45 جمعه 09:00 تا 14:00 98/09/29 ICDL 1 تومان775,000 تومان697,500