روزهای: دوشنبه

ساعت: 17:30 تا 20:30

تاریخ شروع: 98/08/27

برنامه کلاس های آموزش طراحی لباس

نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
طراحی لباس مقدماتی192دوشنبه14:30 تا 17:3098/08/20 تومان3,400,000
طراحی لباس پیشرفته 177 چهارشنبه14:30 تا 17:30 98/08/29 تومان3,200,000