روزهای: دوشنبه

ساعت: 17:30 تا 20:30

تاریخ شروع: 98/08/27

برنامه کلاس های آموزش طراحی لباس

نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
طراحی لباس مقدماتی192 سه شنبه 17:30 تا 20:3098/12/20 تومان3,400,000
طراحی لباس پیشرفته 177 چهارشنبه14:30 تا 17:30 98/12/21 تومان3,200,000