روزهای: دوشنبه و چهارشنبه

ساعت: 20:30 تا 22:30

تاریخ شروع: 98/08/13

برنامه کلاس های آموزش نرم افزار هلو

نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
حسابداری رایانه ای با نرم افزار هلو (پیشرفته)20 دوشنبه و چهارشنبه 20:30 تا 22:30 98/12/17 تومان405,000 تومان364,500