روزهای: یکشنبه و سه شنبه

ساعت: 20:30 تا 22:30

تاریخ شروع: 98/08/12

برنامه کلاس های آموزش میکروکنترلر AVR

نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
PLCS7300/400 I24 جمعه 20:30 تا 22:30 98/12/09 تومان792,000
PLCS7300/400 II24یکشنبه و سه شنبه 20:30 تا 22:30 98/12/11 تومان808,000
میکروکنترلر AVR 50یکشنبه و سه شنبه 20:30 تا 22:30 98/12/11 تومان855,000
EPLAN 30 جمعه 20:30 تا 22:30 98/12/09 تومان870,000
مدیریت هوشمند ساختمان BMS 36 جمعه 8:00 تا 16:00 98/12/16 تومان825,000
طراحی تاسیسات الکتریکی 30 شنبه و چهارشنبه 20:30 تا 22:30 98/12/10 تومان756,000
اصول برق صنعتی و مدارات فرمان 80 شنبه و چهارشنبه 20:30 تا 22:30 98/12/10 تومان828,000
تعمیرات تلفن همراه 60 جمعه 9:00 تا 15:00 98/12/01 تومان1,338,000