روزهای: شنبه

ساعت: 11:30 تا 14:30

تاریخ شروع: 98/08/04

برنامه کلاس های آموزش وی ری VRay

نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
اتوکد دوبعدی 60 دوشنبه و پنجشنبه14:30 تا 17:30 98/08/27 تومان822,000
اتوکد دوبعدی 60 یکشنبه و سه شنبه14:30 تا 17:3098/08/19 تومان822,000
اتوکد سه بعدی42 یکشنبه و سه شنبه14:30 تا 17:30 98/08/28 تومان735,000
اتوکد سه بعدی42شنبه و چهارشنبه14:30 تا 17:30 98/08/25 تومان735,000
Revit 60شنبه و چهارشنبه14:30 تا 17:30 98/08/25 تومان1,020,000
Revit 60 دوشنبه و پنجشنبه14:30 تا 17:30 98/08/30 تومان1,020,000
3DMax 100شنبه و چهارشنبه 17:30 تا 20:30 98/08/25 تومان1,245,000
3DMax 100شنبه و چهارشنبه14:30 تا 17:30 98/08/25 تومان1,245,000
3DMax 100 دوشنبه و پنجشنبه 17:30 تا 20:30 98/08/30 تومان1,245,000
V-Ray 30 سه شنبه 11:00 تا 14:00 98/08/28 تومان730,000
etabs & safe 120 یکشنبه و سه شنبه 17:30 تا 20:30 98/08/28 تومان2,280,000
etabs & safe 120 دوشنبه و پنجشنبه 17:30 تا 20:30 98/08/30 تومان2,280,000
متره برآورد و صورت وضعیت نویسی 50 یکشنبه و سه شنبه 20:30 تا 22:30 98/08/28 تومان860,000
متره برآورد و صورت وضعیت نویسی 50شنبه و چهارشنبه 20:30 تا 22:30 98/08/25 تومان860,000
تبدیل نقشه های فاز یک به فاز دو 24 سه شنبه 11:00 تا 14:00 98/08/28 تومان545,000