روزهای: یکشنبه و سه شنبه

ساعت: 14:30 تا 17:30

تاریخ شروع: 98/07/16

برنامه کلاس های آموزش برنامه نویسی

نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع پیش نیاز مبلغ
C# Programming & SQL Server Database Development120 جمعه09:00 تا 14:00 98/08/17ICDL 1 تومان1,659,000 تومان1,493,100
Web Client Development 30 پیش ثبت نام پیش ثبت نام پیش ثبت نام C# & SQL Server تومان474,000 تومان426,600
ASP.Net MVC 60 پیش ثبت نام پیش ثبت نام پیش ثبت نام Web Client تومان1,200,000 تومان1,080,000
Programming with Python 60 یکشنبه و سه شنبه 17:30 تا 20:30 98/08/28ICDL 1 تومان900,000 تومان810,000
Android Pack 70شنبه و چهارشنبه 17:30 تا 20:30 98/08/27ICDL 1 تومان1,215,000 تومان1,093,500
Advanced Android Development 50 پیش ثبت نام پیش ثبت نام پیش ثبت نام Android Pack تومان1,200,000 تومان1,080,000
Developing iOS apps with Swift 50 جمعه09:00 تا 14:00 98/08/17ICDL 1 تومان1,150,000 تومان1,035,000