روزهای: دوشنبه و پنجشنبه

ساعت: 17:30 تا 20:30

تاریخ شروع: 98/07/15

برنامه کلاس های آموزش عکاسی دیجیتال

نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
عکاسی دیجیتال110 دوشنبه و پنج شنبه 17:30 تا 20:30 98/08/13 تومان2,195,000
عکاسی پرتره 25یکشنبه و سه شنبه11:00 تا 14:00 98/08/12 تومان1,495,000
عکاسی طبیعت 30 جمعه11:00 تا 14:00 98/08/17 تومان1,258,000
عکاسی تبلیغاتی 30 جمعه11:00 تا 14:00 98/08/17 تومان2,546,000
تورعکاسی معماری در ماسوله 16 جمعه11:00 تا 14:00 98/08/17 تومان330,000
رتوش عکس 45یکشنبه و سه شنبه 17:30 تا 20:30 98/08/12 تومان972,000