روزهای: جمعه

ساعت: 09:00 تا 13:00

تاریخ شروع: 98/06/29

مشاهده توضیحات دوره

برنامه کلاس های آموزش برق و الکترونیک

نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
PLCS7300/400 I24 جمعه 9:00 تا 13:00 98/07/19 تومان792,000
PLCS7300/400 II24 جمعه 9:00 تا 12:00 98/07/19 تومان808,000
میکروکنترلر AVR 50 شنبه و چهارشنبه 20:30 تا 22:30 98/07/13 تومان855,000
EPLAN 30یکشنبه و سه شنبه 20:30 تا 22:30 98/07/14 تومان870,000
مدیریت هوشمند ساختمان BMS 36 جمعه 8:00 تا 16:00 98/07/19 تومان825,000
طراحی تاسیسات الکتریکی 30 شنبه و چهارشنبه 20:30 تا 22:30 98/07/13 تومان756,000