شروع دوره آموزش ICDL Level 2

روزهای: دوشنبه و پنجشنبه

ساعت: 17:30 تا 20:30

تاریخ شروع: 98/06/14

مشاهده توضیحات دوره

برنامه کلاس های آموزش ICDL

نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
ICDL Pack نیمه خصوصی 66دوشنبه و پنجشنبه 14:30 تا 17:30 98/07/22 تومان1,008,700 تومان907,830
ICDL Level 1 نیمه خصوصی 34دوشنبه و پنجشنبه 14:30 تا 17:30 98/07/22 تومان523,600 تومان471,240
CDL Level 2 نیمه خصوصی 32دوشنبه و پنجشنبه 14:30 تا 17:30 98/08/27 تومان485,100 تومان436,590
اکسل پیشرفته 24 جمعه 09:00 تا 14:00 98/08/17 تومان225,000 تومان202,500