شروع دوره آموزش ICDL Level 2

روزهای: دوشنبه و پنجشنبه

ساعت: 17:30 تا 20:30

تاریخ شروع: 98/06/14

مشاهده توضیحات دوره

برنامه کلاس های آموزش ICDL

نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
ICDL Pack131دوشنبه و پنجشنبه 14:30 تا 17:30 98/07/01 تومان808,000
ICDL Level 1 68دوشنبه و پنجشنبه 14:30 تا 17:30 98/07/01 تومان418,000
ICDL Level 2 63دوشنبه و پنجشنبه17:30 تا 20:30 98/07/15 تومان396,000
اکسل پیشرفته 24 جمعه 09:00 تا 14:00 98/07/12 تومان225,000