روزهای: دوشنبه

ساعت: 14:30 تا 17:30

تاریخ شروع: 98/06/25

مشاهده توضیحات دوره

برنامه کلاس های آموزش مد و پوشاک

نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
طراحی لباس مقدماتی192دوشنبه14:30 تا 17:3098/07/01 تومان3,400,000
طراحی لباس پیشرفته 177 چهارشنبه14:30 تا 17:30 98/07/03 تومان3,200,000