روزهای: پنجشنبه

ساعت: 14:30 تا 17:30

تاریخ شروع: 98/07/11

مشاهده توضیحات دوره

برنامه کلاس های آموزش برنامه نویسی کودک و نوجوان

نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
برنامه نویسی مقدماتی #C نوجوانان 45 پنجشنبه 08:00 تا 11:00 98/08/23 تومان985,000
برنامه نویسی پیشرفته #Cنوجوانان 45 پنجشنبه11:00 تا 14:00 98/08/30 تومان1,153,000
برنامه نویسی مقدماتی++C نوجوانان 45 پنجشنبه 08:00 تا 11:00 98/08/23 تومان944,000
برنامه نویسی پیشرفته ++C نوجوانان 45 پنجشنبه11:00 تا 14:00 98/08/30 تومان1,218,000
برنامه نویسی اندروید مقدماتی نوجوانان 45 پنجشنبه11:00 تا 14:00 98/08/30 تومان1,524,000
مقدمه ای بر الگوریتم برای نوجوانان 40 پنجشنبه11:00 تا 14:00 98/08/30 تومان865,000