روزهای: شنبه و چهارشنبه

ساعت: 17:30 تا 20:30

تاریخ شروع: 98/06/23

مشاهده توضیحات دوره

برنامه کلاس های آموزش برنامه نویسی

نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
C# Programming & SQL Server Database Development120 جمعه09:00 تا 14:00 98/07/12 تومان1,659,000
Web Client Development 30 پیش ثبت نام پیش ثبت نام پیش ثبت نام تومان474,000
ASP.Net MVC 60 پیش ثبت نام پیش ثبت نام پیش ثبت نام تومان1,200,000
Programming with Python 60 یکشنبه و سه شنبه 14:30 تا 17:30 98/07/07 تومان900,000
Android Pack 70 یکشنبه و سه شنبه 14:30 تا 17:30 98/07/30 تومان1,215,000
Advanced Android Development 50 پیش ثبت نام پیش ثبت نام پیش ثبت نام تومان1,200,000
Developing iOS apps with Swift 50 جمعه09:00 تا 14:00 98/07/12 تومان1,150,000