روزهای: پنجشنبه

ساعت: 10:00 تا 12:00

تاریخ شروع: 98/07/04

مشاهده توضیحات دوره

برنامه کلاس های آموزش رباتیک کودک

نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
رباتیک دانش آموزی دبستان1 18 پنجشنبه 08:00 تا 10:00 98/08/23 تومان324,000
رباتیک دانش آموزی دبستان2 18 پنجشنبه 08:00 تا 10:00 98/08/30 تومان324,000
رباتیک دانش آموزی دبستان3 18 دوشنبه14:30 تا 17:30 98/08/30 تومان324,000
رباتیک دانش آموزی دبستان4 18 پنجشنبه14:30 تا 17:30 98/08/30 تومان360,000