نمونه سوالات طراحی لباس مقدماتی

  • کدام گزینه جزو رنگهای ثانویه ( رنگهای دست دوم ) محسوب می شود؟

 الف) زرد          ب) سبز       ج) قرمز            د) آبی       

 

  • کدام گزینه مثال صحیحی برای رنگهای مکمل است؟

    الف) زرد – نارنجی         ب) قرمز – آبی        ج) سبز- قرمز            د) بنفش – سبز  

 

  • کدامیک از اندازه های زیر در مورد رسم الگوی دامن به روش مولر استفاده نمی شود؟

   الف) قد باسن         ب) قد زانو        ج) دور کمر     د) دور باسن

 

  • هم نشینی سبز – زرد با رنگ هایی که با سفی ترکیب شده اند حس کدام فصل را انتقال می دهد؟

   الف) تابستان         ب) پاییز        ج) زمستان     د) بهار

 

  • در دامن فون:

الف) خط برش ( محل اوزمان) در یک سوم درز پهلو قرار می گیرد.

ب) اندازه اوزمان در الگوی پشت بزرگتر است.

ج) میزان گشادشدن ( باز شدن اوزمان) الگو در قسمت پهلو به اندازه بازشدن اوزمان وسط الگو بستگی دارد.

د) در الگوی جلو کامل حداکثر یک خط برش نیاز است.

 

  • روشن ترین و درخشان ترین رنگ ، دایره رنگی کدام  است ؟

    الف) نارنجی          ب) قرمز      ج) سفید      د) زرد

 

  • اولین و مهمترین عامل برای طراحی یک اندام متناسب چیست؟

    الف) شناخت صحیح فیگور از زوایای مختلف تمام رخ ، سه رخ  و نیم رخ

    ب) شناخت بعد و حجم پردازی صحیح از فیگور

    ج) داشتن یک مقیاس درست و پیدا کردن اندازه سایر قسمت های بدن نسبت به آن

    د) داشتن یک مدل زنده برای طراحی فیگور با توجه به آن

 

  • جهت اجرای رنگی و جنسیت پردازی صحیح پارچه در طراحی لباس، به کدام مارد زیر باید توجه نمود ؟

  الف)هماهنگی جنسیت پارچه با رنگ پارچه

  ب) هاهنگی جنسیت پارچه با نوع تکنیک رنگی

  ج) هماهنگی جنسیت پارچه با نوع تکنیک رنگی

  د) موارد الف و ج

 

  • واحد اندازه گیری طول بدن چیست ؟

   الف) یک عرض سر   ب) یک طول سر        ج) یک استوانه        د) یک مخروط

 

  • کدامیک از جملات زیر صحیح می باشد؟

   الف) الگوی کلوش،قسمتی از یک دایره است.

   ب) در الگوی کلوش نمی توان برای جبران اختلاف کمر و باسن از ساسون استفاده نمود.

   ج) در کلوش میزان باز شدن دامن از خط باسن صورت می پذیرد.

   د) در الگوی تمام کلوش نیاز به کنترل دور باسن کوچک بر روی بدن می باشد.

فیزیوتراپی در منزل طراحی سایت سئو سایت پشتیبانی سایت بک  لینک طراحی لوگو متخصص دندانپزشکی متخصص دندانپزشکی در شرق تهران

متخصص دندانپزشکی در ونک متخصص دندانپزشکی در تهران طب سوزنی در منزل آموزش امنیت سایت آموزش امنیت وردپرس آموزش پشتیبانی سایت آموزش وردپرس آموزش ساخت بک لینک آموزش بهینه سازی سایت