خدمات ویژه Writing

چگونه Writing Task 2 تصحیح می‌شود: توضیحاتی در مورد نمرات 5 تا 8

در اینجا یاد می‌گیرید که writing task 2 چگونه تصحیح می‌شود و تفاوت میان نمرات 5، 6، 7 و 8 در چه چیزی است. درواقع باید از 4 معیاری که ممتحن برای نمره دهی استفاده می‌کند مطلع باشید تا بتوانید نمره دلخواهتان را بگیرید. اگر تعداد کلماتتان کمتر از تعداد لازم باشد از شما نمره کم می‌شود.

معیارهای نمره دهی writing task 2

فرد ممتحن مقاله شما را بر اساس 4 معیار زیر می‌سنجد. هر معیار 25 % نمره کلی شما را تشکیل می‌دهد. به هر معیار در نوشته شما نمره‌ای داده می‌شود و سپس نمره کلی شما محاسبه می‌گردد:

Task response (میزان جواب دهی به سؤال)

Coherence and Cohesion (همبستگی موجود در میان جملات و پاراگراف‌ها)

Lexical Resource (vocabulary)

Accuracy and Grammatical Range

Task Response

در این معیار در مورد جواب شما به سؤال مقاله IELTS، ایده‌های اصلی شما و اینکه چگونه آن‌ها را توسعه می‌دهید است.

نمره شما افزایش می‌یابد درصورتی‌که:

  1. به همه موارد موجود در سؤال توجه کنید.
  2. به‌جای آنکه فقط به موضوع کلی بپردازید، به موارد دیگر نیز توجه کنید.
  3. از نوشتن موارد بی‌ربط بپرهیزید.

نکات supporting را به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنید که از موضوع اصلی دور نشوید

بیش از 250 کلمه بنویسید.

Coherence and Cohesion

در این معیار سازمان‌بندی اطلاعات، ایجاد پاراگراف‌های مناسب و استفاده از linking devices (کلمات ربط) بررسی می‌شود.

نمره شما افزایش می‌یابد درصورتی‌که:

در نوشته خود 4 یا 5 پاراگراف بنویسید ولی نه کمتر نه بیشتر (بدین معنا که شما باید فقط 3 body paragraph بنویسید)

در هر body paragraph تنها یک ایده اصلی قرار دهید

سعی کنید یک نظم منطقی به body paragraphs بدهید

از linking words (کلمات ربط) متنوع استفاده کنید

سعی کنید از کلمه ربط اشتباه استفاده نکنید

Lexical Resource

استفاده از کلمات مختلف، paraphrase کردن سؤال، spelling و تعداد غلط‌های شما بر این معیار اثر می‌گذارند.

نمره شما افزایش می‌یابد درصورتی‌که:

Collocation ها را خوب یاد بگیرید و به‌موقع استفاده کنید (کنار هم قرار گرفتن فعل‌ها و اسم‌های مناسب)

با دقت paraphrase (نوشتن همان ایده با استفاده از کلمات دیگر) کنید تا مرتکب اشتباه نشوید

از کلمات مختلف و مرتبط با موضوع استفاده کنید

به spelling کلمات دقت کنید

از انگلیسی محاوره‌ای (informal English) در نوشته خود استفاده نکنید

Accuracy and Grammatical Range

به شما بر طبق ساختار جمله، استفاده درست از زمان‌ها، گرامر و تعداد غلط‌ها نمره‌ای داده می‌شود.

نمره شما افزایش می‌یابد درصورتی‌که:

از زمان‌های مختلف استفاده کنید (perfect tenses, conditionals, passive voice, past, future, etc. )

به ترتیب قرار گرفتن لغات (word order) در جمله خود دقت کنید

از ساختارهای مختلف در جمله استفاده کنید

علامت‌گذاری را رعایت کنید

از غلط گرامری بپرهیزید (غلط‌ها از نمره شما کم می‌کنند) غلط‌های رایج در گرامر: articles, plural nouns, uncountable nouns, word order

نمونه‌ای از محاسبه نمره writing task 1

برای هر یک از این معیارها به شما نمره‌ای داده می‌شود و درنهایت نمره شما محاسبه می‌گردد.

به‌عنوان‌مثال:

Task Achievement: Band 6

Coherence and Cohesion: Band 7

Lexical Resource (vocabulary): Band 6

Accuracy and Grammatical Range: Band 6

نمره کل writing task 2: برابر 6+7+6+6=25/4=6.25. این نمره تبدیل به نمره بالاتر یعنی 6.5 می‌شود. به‌منظور محاسبه نمره خود همه نمرات را باهم جمع و سپس تقسیم‌بر 4 می‌کنید.

دکتر یونس طاوسی مدیر دپارتمان زبان های خارجه بزرگسال مجتمع فنی تهران

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها

دسته‌ها

شما هم به جمع بیش از 40.000 دانش آموخته مجتمع فنی تهران نمایندگی رشت بپوندید

حس خوب آموزش را در مجتمع فنی تهران نمایندگی رشت تجربه کنید