نظرات ارزشمند شما، یاری گر ما در ارائه ی هر چه بهتر خدمات است.

بدون شک، پیشنهاد و انتقاد مراجعه کنندگان به مجتمع فنی تهران (نمایندگی رشت)، موجب یافتن نقاط ضعف، تلاش در جهت رفع آن ها و بهبود روش های اجرایی تیم مدیریتی  خواهد شد. مجتمع فنی تهران (نمایندگی رشت)، از نظرات و پیشنهادات ارزشمند شما، استقبال نموده و پس از دریافت نظرات شما، و ارجاع هر پیشنهاد به حوزه ی تخصصی مربوطه و انجام بررسی های لازم از سوی کارشناسان و مدیران، اقدام به اصلاح فرآیند مربوطه می نماید.

لطفا با تکمیل فرم زیر ما را در ارائه خدمات بهتر یاری فرمایید.

[contact-form-7 id=”15134″ title=”پیشنهادات و انتقادات”]