فرم درخواست همکاری

مجتمع فنی تهران (نمایندگی رشت) از افراد متخصص در زمینه های مختلف (تدریس – کادر اداری) که تمایل به همکاری داشته باشند دعوت بعمل می آورد. شما هم اگر تمایل دارید در محیط کاری حرفه ای مشغول فعالیت شوید، می توانید با تکمیل فرم زیر به تیم مجتمع فنی تهران (نمایندگی رشت) بپیوندید.