سرفصل دوره آموزش ICDL1نوجوان

 

مبانی کامپیوتر

Windows

Internet Explorer

Microsoft Office Word

برنامه کلاس های ICDL کودک و نوجوان

نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
ICDL2 نوجوان50 پنجشنبه 11:00 تا 14:0099/01/28 تومان755,000
E-Kids1 30یکشنبه و سه شنبه 11:00 تا 13:00 99/02/07 تومان825,000
E-Kids2 60 شنبه و چهارشنبه 11:00 تا 14:00 99/02/13 تومان1,230,000
آموزش اصول سخت افزار برای نوجوانان 45 پنجشنبه 11:00 تا 14:00 99/02/04 تومان1,100,000
ICDL1 نوجوان50 پنجشنبه 11:00 تا 14:00 99/02/04 تومان650,000