دوره های آموزش مدیریت تولید و عملیات

توضیحات مختصر

توضیحات مختصر دوره آموزش مدیریت تولید و عملیات

از آنجایی که محیط کسب و کار و تولید روز به روز و حتی ساعت به ساعت در حال تغییر است، نیاز به  برنامه ریزی دقیق و یادگیری و پیروی از روشها و اصول برنامه ریزی نوین تولید، به شدت احساس می شود.

برنامه ریزی تولید بخشی از یک جریان پیچیده اطلاعات و تصمیم گیری است که برنامه ریزی و کنترل عملیات تولید و سفارشات را شکل می دهد. رقابت جهانی و تغییر سریع نیازهای مشتری اهمیت برنامه ریزی تولید را به شکل فزاینده ای در محیط های ساخت و تولید امروزی افزایش می دهد. و هیچ صنعتی از این مساله مستثنی نیست.

سیستم برنامه ریزی تولید باید با تمام دپارتمان ها ارتباط برقرار کند و اطلاعاتی ارائه کند که هر مدیری برای سایر امور برنامه ریزی و نظارتی به آن نیاز دارد. این سیستم باید به خوبی از میزان موجودی مواد اولیه در انبارها آگاه باشد. و اینکه چه سفارش‌هایی در راه است و تا چه تاریخی به انبارها می‌رسد. همچنین باید از میزان فروش در دوره های زمانی آگاهی باشد تا بتوان میزان تولید را مطابق با پیش‌بینی تقاضا هماهنگ نمود.

مدت دوره: 20 ساعت

سرفصل: تولید، کارآیی و بهره وری-برنامه ریزی محصول-محاسبه و بهینه سازی هزینه های تولید و خدمات-مدیریت چرخه عمر محصول-برنامه ریزی خط تولید-تولید پیوسته و ناپیوسته-انواع جریان کار و استقرار-کاربرد کامپیوتر در طرح ریزی کنترل تولید-برنامه ریزی مواد-چیدمان مبتنی بر محصول یا خطوط جریان

مخاطبین: مدیران تولید-مدیران بازاریابی-متقاضیان استخدام در بنگاههای تولیدی و صنعتی

برنامه کلاس های آموزش مدیریت تولید و عملیات

Now go add some variable products!