دوره های آموزش رباتیک کودکان

در کلاس های آموزش رباتیک دانش پژوهان برای ابداع، اختراع و نوآوری آماده می شوند. رباتیک از کودکان افرادی خود ساخته و تلاشگر می سازد، دست ورزی آن ها قوی شده و به افرادی خلاق تبدیل می شوند. 

آموزش رباتیک به کودکان همچنین به عنوان یک سرگرمی می تواند در آینده گام بزرگی در مشاغل شگفت انگیز و کارهای مهندسی برای کودکان محسوب شود و آنها را به سمت موفقیت و پیشرفت در زندگی آینده شان سوق دهد.

آموزش رباتیک به کودکان می تواند به پیشرفت آن ها در زمینه ریاضیات، علوم، برنامه نویسی و مهندسی کمک بسیار زیادی کند.

توضیحات مختصر دوره آموزش رباتیک کودکان

مهارت های اکتسابی پس از اتمام دوره:

کودکان قادر به شناخت و طراحی پایه ربات هستند.

مدت دوره: 18 ساعت

پیشنیاز: ندارد

مخاطبان: کودکان 10 تا 12 سال

مهارت های اکتسابی پس از اتمام دوره:

آشنایی با الکترونیک مقدماتی ربات

مدت دوره: 18 ساعت

پیشنیاز: رباتیک دانش آموزی دبستان 1

مخاطبان: کودکان 10 تا 12 سال

مهارت های اکتسابی پس از اتمام دوره:

آشنایی با باتری ها و حسگر ها

مدت دوره: 18 ساعت

پیشنیاز: رباتیک دانش آموزی دبستان 2

مخاطبان: کودکان 10 تا 12 سال

مهارت های اکتسابی پس از اتمام دوره:

بستن مدار روی برد بورد، محاسبه مقدار مقاومت با سری و موازی، پتانسیومتر، آشنایی با عملکرد دیودها در مدار، آشنایی با عملکرد سنسورها در مدار، آشنایی با عملکرد خازن ها در مدار، آشنایی با سلف ها

مدت دوره: 18ساعت

پیشنیاز: رباتیک دانش آموزی دبستان 3

مخاطبان: کودکان 10 تا 13 سال

برنامه کلاس های آموزش رباتیک کودکان

نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
رباتیک دانش آموزی دبستان1 18 پنجشنبه 08:00 تا 10:00 98/08/23 تومان324,000
رباتیک دانش آموزی دبستان2 18 پنجشنبه 08:00 تا 10:00 98/08/30 تومان324,000
رباتیک دانش آموزی دبستان3 18 دوشنبه14:30 تا 17:30 98/08/30 تومان324,000
رباتیک دانش آموزی دبستان4 18 پنجشنبه14:30 تا 17:30 98/08/30 تومان360,000