دوره های آموزش رباتیک کودکان

در کلاس های آموزش رباتیک دانش پژوهان برای ابداع، اختراع و نوآوری آماده می شوند. رباتیک از کودکان افرادی خود ساخته و تلاشگر می سازد، دست ورزی آن ها قوی شده و به افرادی خلاق تبدیل می شوند. 

آموزش رباتیک به کودکان همچنین به عنوان یک سرگرمی می تواند در آینده گام بزرگی در مشاغل شگفت انگیز و کارهای مهندسی برای کودکان محسوب شود و آنها را به سمت موفقیت و پیشرفت در زندگی آینده شان سوق دهد.

آموزش رباتیک به کودکان می تواند به پیشرفت آن ها در زمینه ریاضیات، علوم، برنامه نویسی و مهندسی کمک بسیار زیادی کند.

توضیحات مختصر دوره آموزش رباتیک کودکان

مهارت های اکتسابی پس از اتمام دوره:

کودکان قادر به شناخت و طراحی پایه ربات هستند.

مدت دوره: 18 ساعت

پیشنیاز: ندارد

مخاطبان: کودکان 10 تا 12 سال

مهارت های اکتسابی پس از اتمام دوره:

آشنایی با الکترونیک مقدماتی ربات

مدت دوره: 18 ساعت

پیشنیاز: رباتیک دانش آموزی دبستان 1

مخاطبان: کودکان 10 تا 12 سال

مهارت های اکتسابی پس از اتمام دوره:

آشنایی با باتری ها و حسگر ها

مدت دوره: 18 ساعت

پیشنیاز: رباتیک دانش آموزی دبستان 2

مخاطبان: کودکان 10 تا 12 سال

مهارت های اکتسابی پس از اتمام دوره:

بستن مدار روی برد بورد، محاسبه مقدار مقاومت با سری و موازی، پتانسیومتر، آشنایی با عملکرد دیودها در مدار، آشنایی با عملکرد سنسورها در مدار، آشنایی با عملکرد خازن ها در مدار، آشنایی با سلف ها

مدت دوره: 18ساعت

پیشنیاز: رباتیک دانش آموزی دبستان 3

مخاطبان: کودکان 10 تا 13 سال

برنامه کلاس های آموزش رباتیک کودکان

نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع Price
رباتیک دانش آموزی دبستان1 18یکشنبه 12:00 تا 15:00 99/07/27 تومان390,000
رباتیک دانش آموزی دبستان2 18 سه شنبه 11:00 تا 14:00 99/07/29 تومان390,000
رباتیک دانش آموزی دبستان3 18 پنجشنبه 11:00 تا 14:00 99/08/01 تومان390,000
رباتیک دانش آموزی دبستان4 18 پنجشنبه 11:00 تا 14:00 99/08/01 تومان440,000