دوره های آموزش رباتیک نوجوانان

رباتیک از جمله رشته ها و فناوری های مدرن روز می باشد که در بسیاری از حوزه های تکنولوژی دارای اهمیت ویژه و کاربردی می باشد. یکی از فواید آموزش رباتیک این است که می تواند روشی مناسب و موثر برای آموزش برنامه نویسی به نوجوانان باشد.

برنامه نویسی می تواند بیش از حد انتزاعی باشد. با داشتن یک ربات فیزیکی و دیدن آنچه که نادرست است، دانش آموزان آنچه که ربات ها می توانند و نمی توانند انجام دهند، همچنین نیاز به دستورالعمل دقیق را می آموزند. این رشته در بسیاری از کشور ها جزو دروس آموزشی در مدارس به کودکان و دانش آموزان  آموزش داده می شود.

توضیحات مختصر دوره آموزش رباتیک نوجوانان

مهارت های اکتسابی پس از اتمام دوره:

آموزش دانش و مهارت پایه رباتیک

مدت دوره: 18ساعت

پیشنیاز: آشنایی با دوره های دانش آموزی دبستان

مخاطبان: نوجوانان 14 تا 17 سال

مهارت های اکتسابی پس از اتمام دوره:

آشنایی با مفاهیم برنامه نویسی و تبادل اطلاعات از طریق پورت سریال

مدت دوره: 18ساعت

پیشنیاز: آشنایی با دوره های دانش آموزی دبیرستان 1

مخاطبان: نوجوانان 14 تا 17 سال

مهارت های اکتسابی پس از اتمام دوره:

آشنایی با موتورها سنسورها و نحوه راه اندازی آن ها و آغاز ساخت بدنه ربات

مدت دوره: 18ساعت

پیشنیاز: آشنایی با دوره های دانش آموزی دبیرستان 2

مخاطبان: نوجوانان 14 تا 17 سال

مهارت اکتسابی پس از طی این دوره: ساخت بدنه ربات و برد حسگر است.

مدت دوره: 18 ساعت

پیشنیاز: آشنایی با دوره های دانش آموزی دبیرستان 3

مخاطبان: نوجوانان 14 تا 17 سال

برنامه کلاس های آموزش رباتیک نوجوانان

نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع Price
رباتیک دانش آموزی دبیرستان1 18پنجشنبه 11:00 تا 14:00 99/08/01 تومان390,000
رباتیک دانش آموزی دبیرستان2 18پنجشنبه 11:00 تا 14:00 99/08/01 تومان440,000
رباتیک دانش آموزی دبیرستان3 18پنجشنبه 11:00 تا 14:00 99/08/01 تومان440,000
رباتیک دانش آموزی دبیرستان4 18پنجشنبه 11:00 تا 14:00 99/08/01 تومان440,000