ثبت نام کلاس های مجتمع فنی تهران

توجه:

  • پس از ثبت نام در هر یک از کلاس های آموزشی مجتمع فنی تهران (نمایندگی رشت)، کارشناسان آموزش با شما تماس خواهند گرفت.
  • تاریخ های اعلام شده جهت شروع دوره ها، تاریخ پیش بینی است و ممکن است با توجه به زمان به حد نصاب رسیدن تعداد متقاضیان، تغییر یابد.
  • گذراندن دروس پیش نیاز الزامی است. درصورت نیاز به مشاوره با کارشناسان دپارتمان تماس حاصل نمایید.
  • انصراف ار دوره فقط بصورت حضوری (مراجعه به مجتمع فنی تهران نمایندگی رشت) امکان پذیر می باشد.
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع Price
ICDL Pack نیمه خصوصی 65.5 شنبه و چهارشنبه 14:30 تا 17:30 99/07/23 تومان1,008,700
ICDL Level 1 نیمه خصوصی 34 شنبه و چهارشنبه 14:30 تا 17:30 99/07/23 تومان523,600
ICDL Level 2 نیمه خصوصی 31.5 شنبه و چهارشنبه 17:30 تا 20:30 99/08/21 تومان485,100
اکسل پیشرفته 24 پیش ثبت نام پیش ثبت نامپیش ثبت نام تومان300,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع پیش نیاز Price
PHP & MySQL web development 60 یکشنبه و سه شنبه 14:30 تا 17:30 پیش ثبت نام Web Design تومان1,420,000
Web Design Pack 136 یکشنبه و سه شنبه 14:30 تا 17:30 99/11/19 آشنایی با برنامه نویسی تومان3,630,000
Web Design 34 یکشنبه و سه شنبه 14:30 تا 17:30 99/11/19 آشنایی با برنامه نویسی تومان960,000
Advanced PHP & MySQL 42 یکشنبه و سه شنبه 14:30 تا 17:30 99/09/16 PHP & MySQL تومان1,250,000
WordPress & Woo-commerce 45 پیش ثبت نام پیش ثبت نامپیش ثبت نام ICDL 1 تومان930,000
بهینه سازی سایت برای موتورهای جستجو 45 پیش ثبت نام پیش ثبت نامپیش ثبت نام WordPress & Woo-commerce تومان1,240,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع پیش نیاز Price
C# Programming & SQL Server Database Development 120 پیش ثبت نام پیش ثبت نامپیش ثبت نام ICDL 1 تومان2,070,000
Web Client Development 30 پیش ثبت نام پیش ثبت نامپیش ثبت نام C# & SQL Server تومان592,000
ASP.Net MVC 60 پیش ثبت نام پیش ثبت نامپیش ثبت نام Web Client تومان1,850,000
Programming with Python 60 یکشنبه و سه شنبه 17:30 تا 20:30 99/07/22 ICDL 1 تومان1,150,000
Advanced Python Development 45 پیش ثبت نام پیش ثبت نامپیش ثبت نام Programming with Python تومان1,400,000
Android Pack 120 یکشنبه و سه شنبه 14:30 تا 17:30 99/08/27ICDL 1 تومان3,180,000
برنامه نویسی Android 70 یکشنبه و سه شنبه 14:30 تا 17:30 99/08/27ICDL 1 تومان1,500,000
Advanced Android Development 50 پیش ثبت نام پیش ثبت نامپیش ثبت نام برنامه نویسی Android تومان1,680,000
Developing iOS apps with Swift 50 پیش ثبت نام پیش ثبت نامپیش ثبت نام ICDL 1 تومان1,380,000
برنامه نویسی ++c 60 پیش ثبت نام پیش ثبت نامپیش ثبت نام ICDL 1 تومان865,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع پیش نیاز Price
+Network 30 شنبه و چهارشنبه 14:30 تا 17:30 99/07/23 ندارد تومان450,000
MCSA 2016 Package(فشرده) 79.5 یکشنبه و سه شنبه 17:30 تا 20:30 99/10/16 +Network تومان2,862,000
MCSE Package 103.5یکشنبه و سه شنبه 17:30 تا 20:30 99/10/16MCSA تومان3,352,000
Designing & Implementing a server Infrastructure 24 پیش ثبت نام پیش ثبت نامپیش ثبت نام MCSA تومان490,000
نام درس مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع پیش نیاز Price
CCNA R & S 66 دوشنبه و پنج شنبه 17:30 تا 20:30 99/08/19 +Network تومان1,600,000
CCNP Pack 100 یکشنبه و سه شنبه 17:30 تا 20:30 99/07/15 CCNA تومان2,900,000
CCNA Security 50 دوشنبه و پنج شنبه 17:30 تا 20:30 99/07/21 CCNA تومان1,660,000
CCNA & CCNP 166 دوشنبه و پنج شنبه 17:30 تا 20:30 99/08/19 +Network تومان4,500,000
درس مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع پیش نیاز Price
MTCNA 4 روز پیش ثبت نامپیش ثبت نامپیش ثبت نام +Network تومان800,000
MTCWE 3 روز پیش ثبت نامپیش ثبت نامپیش ثبت نام MTCNA تومان850,000
MTCRE 2 روزپیش ثبت نامپیش ثبت نامپیش ثبت نام MTCNA تومان760,000
MTCTCE 3 روز پیش ثبت نامپیش ثبت نامپیش ثبت نام MTCNA تومان610,000
MTCUME 2 روزپیش ثبت نامپیش ثبت نامپیش ثبت نام MTCNA تومان610,000
MTCINE 3 روز پیش ثبت نامپیش ثبت نامپیش ثبت نام MTCNA تومان1,130,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع پیش نیاز Price
HyperV 33 پیش ثبت نام پیش ثبت نام پیش ثبت نامMCSE Pack تومان1,100,000
Citrix 30 پیش ثبت نام پیش ثبت نام پیش ثبت نامMCSE Pack تومان1,100,000
VMware vSphere Install,Configure,Manage (V6.5) 45 پیش ثبت نام پیش ثبت نام پیش ثبت نامMCSE Pack تومان1,700,000
VMware vSphere Optimize and Scale (V 6.5) 45 پیش ثبت نام پیش ثبت نام پیش ثبت نامMCSE Pack تومان1,750,000
VMware vSphere Troubleshooting Workshop (V6.5) 50 پیش ثبت نام پیش ثبت نام پیش ثبت نامMCSE Pack تومان2,000,000
VMware vSphere Install, Configure , Manage and Optimize and Scale(V6.5) 70 پیش ثبت نام پیش ثبت نام پیش ثبت نامMCSE Pack تومان2,600,000
Data Center Package 130 پیش ثبت نام پیش ثبت نام پیش ثبت نامMCSE Pack تومان4,700,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع پیش نیاز Price
Security Pack 66 پیش ثبت نامپیش ثبت نام پیش ثبت نامNetwork+ تومان2,250,000
Security+ 30 پیش ثبت نامپیش ثبت نام پیش ثبت نامNetwork+ تومان860,000
CEH 36پیش ثبت نامپیش ثبت نام پیش ثبت نام Security+ تومان1,650,000
CISSP 30 پیش ثبت نامپیش ثبت نام پیش ثبت نام Security+ تومان1,700,000
CHFI 33 پیش ثبت نامپیش ثبت نام پیش ثبت نام Security+ تومان1,650,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع پیش نیاز Price
A+ (Hardware) 51 پیش ثبت نامپیش ثبت نامپیش ثبت نام ICDL 1 تومان655,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع Price
مهارت های عمومی امنیت اطلاعات 16 پیش ثبت نام پیش ثبت نام پیش ثبت نام تومان462,000
ممیزی داخلی استاندارد ISO 27001:2005 16 پیش ثبت نام پیش ثبت نام پیش ثبت نام تومان690,000
سر ممیزی استاندارد ISO 27001:2005 40 پیش ثبت نام پیش ثبت نام پیش ثبت نام تومان2,240,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع Price
piping 40 شنبه و چهارشنبه 20:30 تا 22:30 با هماهنگی دپارتمان تومان850,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع Price
ms project 45 شنبه و چهارشنبه 17:30 تا 20:30 99/06/22 تومان950,000
primavera 50 شنبه و چهارشنبه 20:30 تا 22:30 با هماهنگی دپارتمان تومان1,100,000
پکیج مدیریت پروژه حرفه ای P6,primavera, ms,pmbok 106 با هماهنگی دپارتمان با هماهنگی دپارتمان با هماهنگی دپارتمان تومان2,700,000
تحلیل آماری داده ها با SPSS سطح یک 24 دوشنبه 20:30 تا 22:30 با هماهنگی دپارتمان تومان750,000
اصول و مدیریت پروژه براساس pmbok 32 با هماهنگی دپارتمان با هماهنگی دپارتمان با هماهنگی دپارتمان تومان900,000
آموزش کاربردی نرم افزار minitab 24 با هماهنگی دپارتمان با هماهنگی دپارتمان با هماهنگی دپارتمان تومان850,000
کاربرد excel در مدیریت پروژه 24 با هماهنگی دپارتمان با هماهنگی دپارتمان با هماهنگی دپارتمان تومان750,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع Price
catia 1 50 چهارشنبه 17:30 تا 20:30 با هماهنگی دپارتمان تومان985,000
catia 2 50 دوشنبه و پنج شنبه 20:30 تا 22:30 با هماهنگی دپارتمان تومان980,000
Matlab 1 32 دوشنبه 20:30 تا 22:30 با هماهنگی دپارتمان تومان700,000
solidwork 1 50 دوشنبه و پنج شنبه با هماهنگی دپارتمان با هماهنگی دپارتمان تومان975,000
Fluent 1 45 با هماهنگی دپارتمان با هماهنگی دپارتمان با هماهنگی دپارتمان تومان930,000
Abaqus 1 45 با هماهنگی دپارتمان با هماهنگی دپارتمان با هماهنگی دپارتمان تومان950,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع Price
PLCS7300/400 I 24 پنج شنبه 20:30 تا 22:30 99/07/20 تومان1,000,000
PLCS7300/400 II 24 یکشنبه و سه شنبه 20:30 تا 22:30 با هماهنگی دپارتمان تومان1,000,000
تعمیرات تلفن همراه 60 پنج شنبه 14:30 تا 20:30 با هماهنگی دپارتمان تومان1,600,000
میکروکنترلر AVR 50 با هماهنگی دپارتمان 20:30 تا 22:30 با هماهنگی دپارتمان تومان1,100,000
EPLAN 30 با هماهنگی دپارتمان 20:30 تا 22:30 با هماهنگی دپارتمان تومان1,000,000
طراحی تاسیسات الکتریکی 30 با هماهنگی دپارتمان 20:30 تا 22:30 با هماهنگی دپارتمان تومان900,000
اصول برق صنعتی و مدارات فرمان 80 پنج شنبه 17:30 تا 20:30 با هماهنگی دپارتمان تومان1,000,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع Price
حسابداری مالی خدماتی 50 شنبه و چهارشنبه 20:30 تا 22:30 99/06/12 تومان1,200,000
حسابداری بازرگانی 40 یکشنبه و سه شنبه 20:30 تا 22:30 با هماهنگی دپارتمان تومان975,000
حسابداری بهای تمام شده 24 با هماهنگی دپارتمان با هماهنگی دپارتمان با هماهنگی دپارتمان تومان980,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع Price
حسابداری رایانه ای با نرم افزار هلو (پیشرفته)20 دوشنبه 19:00 الی 22 هماهنگی با دپارتمان تومان405,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع Price
تکنیکال کاربردی بورس 24 پنج شنبه 9:00 تا 14:30 99/06/20 تومان1,200,000
مبانی مدیریت سرمایه گذاری در بورس 21 پنج شنبه 17:30 تا 20:30 99/06/20 تومان950,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع Price
حسابداری مالیاتی 40 یکشنبه و سه شنبه 20:30 تا 22:30 با هماهنگی دپارتمان تومان997,000
کارگاه نحوه تنظیم صورتهای مالی 18 با هماهنگی دپارتمان با هماهنگی دپارتمان با هماهنگی دپارتمان تومان920,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع Price
حسابرسی کاربردی 60 با هماهنگی دپارتمان با هماهنگی دپارتمان با هماهنگی دپارتمان تومان1,470,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع Price
German B2-4 51 دوشنبه و پنج شنبه 17:30 تا 19:30 تماس با دپارتمان تومان785,000
German B1-1 51 دوشنبه و پنج شنبه 16:00-17:30 تماس با دپارتمان تومان770,000
German A2-2 51 پنجشنبه14:30 تا 17:30 تماس با دپارتمان تومان760,000
German A2-1 51 شنبه و چهارشنبه 20:30 تا 22:30 تماس با دپارتمان تومان760,000
German A1-2 51 یکشنبه و سه شنبه 20:30 تا 22:30 تماس با دپارتمان تومان715,000
German A1-2 51 شنبه، دوشنبه 20:30 تا 22:30 تماس با دپارتمان تومان715,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع Price
CoursA1.1 36 دوشنبه و پنج شنبه15:30 تا 17:30 تماس با دپارتمان تومان460,000
Now go add some variable products!
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع Price
Advanced3حضوری 32 پنجشنبه 17:30 تا 20:30 99/06/20 تومان380,000
Pets3حضوری 32 یکشنبه و سه شنبه 19:00 تا 20:30 99/06/29 تومان380,000
Pets5حضوری 32 یکشنبه و سه شنبه 17:30 تا 19:00 99/06/30 تومان380,000
Pets5حضوری 32 یکشنبه و سه شنبه 19:00 تا 20:30 99/06/30 تومان380,000
Move2حضوری 32 شنبه و چهارشنبه 17:30 تا 19:00 99/06/29 تومان325,000
Move2حضوری 32 شنبه و چهارشنبه 19:00 تا 20:30 99/06/29 تومان325,000
Move4حضوری 32 شنبه و چهارشنبه 19:00 تا 20:30 99/06/29 تومان325,000
Move4حضوری 32 یکشنبه و سه شنبه 14:30 تا 16:00 99/06/30 تومان325,000
Move7حضوری 32 شنبه و چهارشنبه 16:00 تا 17:30 99/06/29 تومان325,000
Move10حضوری 32 یکشنبه و سه شنبه 16:00 تا 17:30 99/06/30 تومان325,000
Move13حضوری 32 یکشنبه و سه شنبه 19:00 تا 20:30 99/06/30 تومان325,000
Fly1حضوری 32 شنبه و چهارشنبه 19:00 تا 20:30 99/06/29 تومان355,000
Kets2حضوری 32 شنبه و چهارشنبه 19:00 تا 20:30 99/06/29 تومان355,000
Kets3حضوری 32 شنبه و چهارشنبه 17:30 تا 19:00 99/06/29 تومان355,000
Kets5حضوری 32 شنبه و چهارشنبه 19:00 تا 20:30 99/06/29 تومان355,000
Kets6حضوری 32 یکشنبه و سه شنبه 16:00 تا 17:30 99/06/30 تومان355,000
Kets6حضوری 32 شنبه و چهارشنبه 17:30 تا 19:00 99/06/29 تومان355,000
Kids4حضوری 32 یکشنبه و سه شنبه 17:30 تا 19:00 99/06/30 تومان320,000
Kids6حضوری 32 شنبه و چهارشنبه 16:00 تا 17:30 99/06/29 تومان320,000
Kids8حضوری 32 یکشنبه و سه شنبه 19:00 تا 20:30 99/06/30 تومان320,000
Start2حضوری 32 یکشنبه و سه شنبه 19:00 تا 20:30 99/06/30 تومان320,000
Start4حضوری 32 یکشنبه و سه شنبه 17:30 تا 19:00 99/06/30 تومان320,000
PreMove1حضوری 32 شنبه و چهارشنبه 17:30 تا 19:00 99/06/29 تومان320,000
Move1حضوری 32 شنبه و چهارشنبه 17:30 تا 19:00 99/06/29 تومان325,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع Price
ICDL2 نوجوان 50 دوشنبه و پنجشنبه 11:00 تا 14:00 99/07/28 تومان755,000
E-Kids1 30 شنبه و سه شنبه 11:00 تا 13:00 99/07/29 تومان825,000
E-Kids2 60 یکشنبه و چهارشنبه 11:00 تا 14:00 99/07/30 تومان1,230,000
آموزش اصول سخت افزار برای نوجوانان 45 شنبه و سه شنبه 11:00 تا 14:00 99/07/30 تومان1,100,000
ICDL1 نوجوان 50 شنبه و چهارشنبه 11:00 تا 14:00 99/07/30 تومان650,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع Price
پایتون پیشرفته 1 45 پنجشنبه 14:30 تا 17:30 99/07/10 تومان1,580,000
برنامه نویسی مقدماتی #C نوجوانان 45 شنبه و چهارشنبه 11:00 تا 14:00 99/07/24 تومان1,330,000
برنامه نویسی پیشرفته #Cنوجوانان 45 یکشنبه و چهارشنبه 11:00 تا 14:00 99/07/24 تومان1,556,000
برنامه نویسی مقدماتی++C نوجوانان 45 شنبه و سه شنبه 11:00 تا 14:00 99/07/29 تومان1,132,000
برنامه نویسی پیشرفته ++C نوجوانان 45 شنبه و سه شنبه 11:00 تا 14:00 99/07/29 تومان1,461,000
45 یکشنبه و چهارشنبه 11:00 تا 14:00 99/07/24 تومان1,676,000
مقدمه ای بر الگوریتم برای نوجوانان 40 شنبه و سه شنبه 11:00 تا 14:00 99/07/29 تومان865,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع Price
Web Starter 45 یکشنبه و چهارشنبه 11:00 تا 14:00 99/07/30 تومان1,160,000
وبلاگ نویسی برای نوجوانان 30 یکشنبه و چهارشنبه 11:00 تا 14:00 99/07/30 تومان762,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع Price
فتوشاپ مقدماتی نوجوان 30 پنجشنبه11:00 تا 14:00 99/07/24 تومان845,000
فتوشاپ پیشرفته نوجوان 45 یکشنبه و سه شنبه 11:00 تا 14:00 99/07/29 تومان975,000
CorelDraw مقدماتی نوجوان 30 شنبه و سه شنبه 11:00 تا 14:00 99/07/24 تومان995,000
طراحی و متحرک سازی با Flash نوجوان 45 شنبه و سه شنبه 11:00 تا 14:00 99/07/29 تومان1,230,000
اتوکد دوبعدی نوجوان 45 شنبه و سه شنبه 11:00 تا 14:00 99/07/24 تومان1,100,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع Price
نقاشی به کمک رایانه ویژه کودکان 30 شنبه و سه شنبه 09:00 تا 11:00 99/07/24 تومان592,000
نقاشی و خلاقیت 18 یکشنبه 11:00 تا 13:00 99/07/24 تومان745,000
نقاشی ویترای 16 شنبه 09:00 تا 11:00 99/07/24 تومان1,100,000
خوشنویسی مقدماتی 12 شنبه 11:00 تا 12:00 99/07/24 تومان730,000
خوشنویسی متوسط 12 شنبه 12:00 تا 13:00 99/07/24 تومان810,000
خوشنویسی پیشرفته 12 شنبه 12:00 تا 13:00 99/07/24 تومان910,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع Price
عکاسی دیجیتال نوجوان40 یکشنبه و چهارشنبه11:00 تا 14:00 99/07/24 تومان1,950,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع Price
رباتیک دانش آموزی دبیرستان1 18پنجشنبه 11:00 تا 14:00 99/08/01 تومان390,000
رباتیک دانش آموزی دبیرستان2 18پنجشنبه 11:00 تا 14:00 99/08/01 تومان440,000
رباتیک دانش آموزی دبیرستان3 18پنجشنبه 11:00 تا 14:00 99/08/01 تومان440,000
رباتیک دانش آموزی دبیرستان4 18پنجشنبه 11:00 تا 14:00 99/08/01 تومان440,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع Price
رباتیک دانش آموزی دبستان1 18یکشنبه 12:00 تا 15:00 99/07/27 تومان390,000
رباتیک دانش آموزی دبستان2 18 سه شنبه 11:00 تا 14:00 99/07/29 تومان390,000
رباتیک دانش آموزی دبستان3 18 پنجشنبه 11:00 تا 14:00 99/08/01 تومان390,000
رباتیک دانش آموزی دبستان4 18 پنجشنبه 11:00 تا 14:00 99/08/01 تومان440,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع Price
رباتیک مقدماتی 25 پنجشنبه 10:00 تا 12:00 99/08/01 تومان675,000
رباتیک متوسط 25 پنجشنبه 12:00 تا 14:00 99/07/10 تومان730,000
رباتیک پیشرفته 25 یکشنبه و چهارشنبه 9:00 تا 11:00 99/07/27 تومان780,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع Price
پایان نامه ( اصول نگارش پایان نامه مدیریت ) 50 با هماهنگی دپارتمان با هماهنگی دپارتمان با هماهنگی دپارتمان تومان1,850,000
سمینار مهارتهای رزومه نویسی 8 با هماهنگی دپارتمان با هماهنگی دپارتمان با هماهنگی دپارتمان تومان345,000
دکترای حرفه ای مدیریت راهبردی کسب و کار 350 با هماهنگی دپارتمان با هماهنگی دپارتمان با هماهنگی دپارتمان تومان24,000,000
مدیریت عالی کسب و کار MBA (نیمه خصوصی) 200 پنجشنبه 14:30تا 17:30 99/07/24 تومان16,500,000 تومان13,200,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع Price
تیپهای شخصیتی و مهارت های ارتباطاتی 16 با هماهنگی دپارتمان با هماهنگی دپارتمان با هماهنگی دپارتمان تومان786,500
کارگاه فن بیان و اصول سخنرانی 16 با هماهنگی دپارتمان با هماهنگی دپارتمان با هماهنگی دپارتمان تومان450,000
کارگاه تکنیکهای طلائی مذاکره 8 یکشنبه با هماهنگی دپارتمان با هماهنگی دپارتمان تومان423,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع Price
مدلهای فرایندهای کسب و کار به کمک BPMN 20 با هماهنگی دپارتمان با هماهنگی دپارتمان با هماهنگی دپارتمان تومان1,260,000
مدیریت بازاریابی دیجیتال 50 پنج شنبه 9:30 تا 14:30 99/06/20 تومان1,950,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع Price
مدیریت استرس8 با هماهنگی دپارتمان با هماهنگی دپارتمان با هماهنگی دپارتمان تومان290,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع Price
مهارتهای مدیریت30 با هماهنگی دپارتمان با هماهنگی دپارتمان با هماهنگی دپارتمان تومان773,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع Price
اصول برنامه ریزی تولید برای سازمان های تولیدی و خدماتی20 با هماهنگی دپارتمان با هماهنگی دپارتمان با هماهنگی دپارتمان تومان481,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع Price
کمک طراحی معمار داخلی به کمک رایانه مقدماتی 388 شنبه 11:00 تا 17:00 99/07/19 تومان3,300,000
طراح معمار داخلی به کمک رایانه پیشرفته 394شنبه 11:00 تا 17:00 99/07/19 تومان3,885,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع Price
اتوکد دوبعدی 60 دوشنبه و پنجشنبه 14:30 تا 17:30 99/07/28 تومان1,280,000
اتوکد دوبعدی 60 یکشنبه و سه شنبه 14:30 تا 17:30 99/07/27 تومان1,280,000
اتوکد سه بعدی 42 شنبه وسه شنبه 11:00 تا 14:00 99/07/29 تومان882,000
Revit 60 شنبه و چهارشنبه 11:00 تا 14:00 99/07/30 تومان1,580,000
3DMax 100 شنبه و چهارشنبه 17:30 تا 20:30 99/07/30 تومان1,245,000
3DMax 100 شنبه و چهارشنبه 14:30 تا 17:30 99/07/12 تومان1,245,000
V-Ray 30 دوشنبه 17:30 تا 20:30 99/07/28 تومان876,000
etabs & safe 120 یکشنبه و سه شنبه 17:30 تا 20:30 99/07/29 تومان2,850,000
etabs & safe 120 دوشنبه و پنجشنبه 17:30 تا 20:30 99/07/28 تومان2,850,000
متره برآورد و صورت وضعیت نویسی 50 یکشنبه و سه شنبه 20:30 تا 22:30 99/07/29 تومان1,050,000
تبدیل نقشه های فاز یک به فاز دو 24 یکشنبه 11:00 تا 14:00 99/07/27 تومان734,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع Price
الگوسازی و تکنیک های دوخت پیشرفته84 دوشنبه9:00 تا 14:00 99/08/05 تومان2,660,000
الگوسازی و تکنیک های دوخت مقدماتی 84سه شنبه 9:00 تا 14:00 99/08/06 تومان2,660,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع Price
طراحی لباس پیشرفته با مدرک بین المللی City and Guilds 177 دوشنبه 14:30 تا 17:30 99/08/05 تومان4,200,000
طراحی لباس مقدماتی با مدرک بین المللی City and Guilds 192 یکشنبه 17:30 تا 20:30 99/08/03 تومان4,200,000