ثبت نام کلاس های مجتمع فنی تهران

توجه:

  • پس از ثبت نام در هر یک از کلاس های آموزشی مجتمع فنی تهران (نمایندگی رشت)، کارشناسان آموزش با شما تماس خواهند گرفت.
  • تاریخ های اعلام شده جهت شروع دوره ها، تاریخ پیش بینی است و ممکن است با توجه به زمان به حد نصاب رسیدن تعداد متقاضیان، تغییر یابد.
  • گذراندن دروس پیش نیاز الزامی است. درصورت نیاز به مشاوره با کارشناسان دپارتمان تماس حاصل نمایید.
  • انصراف ار دوره فقط بصورت حضوری (مراجعه به مجتمع فنی تهران نمایندگی رشت) امکان پذیر می باشد.
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
ICDL Pack نیمه خصوصی 66دوشنبه و پنجشنبه17:30 تا 20:30 98/11/28 تومان1,008,700 تومان907,830
ICDL Level 1 نیمه خصوصی 34دوشنبه و پنجشنبه17:30 تا 20:30 98/11/28 تومان523,600 تومان471,240
CDL Level 2 نیمه خصوصی 32دوشنبه و پنجشنبه 14:30 تا 17:30 98/11/28 تومان485,100 تومان436,590
اکسل پیشرفته 24 جمعه 09:00 تا 14:00 98/11/25 تومان225,000 تومان202,500
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع پیش نیاز مبلغ
Web Design Pack146یکشنبه و سه شنبه14:30 تا 17:30 98/11/20 آشنایی با برنامه نویسی تومان2,992,000 تومان2,792,000
Web Design 44یکشنبه و سه شنبه14:30 تا 17:30 98/11/20 آشنایی با برنامه نویسی تومان800,000 تومان720,000
PHP & MySQL web development 60 شنبه و چهارشنبه14:30 تا 17:30 98/11/26Web Design تومان1,190,000 تومان1,071,000
Advanced PHP & MySQL 42 شنبه و چهارشنبه 17:30 تا 20:30 98/11/26 PHP & MySQL تومان1,002,000 تومان901,800
بهینه سازی سایت برای موتورهای جستجو 45 جمعه 14:00 تا 19:00 98/11/25 WordPress & Woo-commerce تومان990,000 تومان891,000
WordPress & Woo-commerce 45 جمعه 09:00 تا 14:00 98/11/04 ICDL 1 تومان775,000 تومان697,500
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع پیش نیاز مبلغ
C# Programming & SQL Server Database Development120 جمعه09:00 تا 14:00 98/11/04ICDL 1 تومان1,659,000 تومان1,493,100
Web Client Development 30 پیش ثبت نام پیش ثبت نام پیش ثبت نام C# & SQL Server تومان474,000 تومان426,600
ASP.Net MVC 60 پیش ثبت نام پیش ثبت نام پیش ثبت نام Web Client تومان1,200,000 تومان1,080,000
Programming with Python 60 یکشنبه و سه شنبه 14:30 تا 17:30 98/11/13ICDL 1 تومان900,000 تومان810,000
Android Pack 70شنبه و چهارشنبه 17:30 تا 20:30 98/11/19ICDL 1 تومان1,215,000 تومان1,093,500
Advanced Android Development 50 پیش ثبت نام پیش ثبت نام 98/11/19 Android Pack تومان1,200,000 تومان1,080,000
Developing iOS apps with Swift 50 جمعه09:00 تا 14:00 98/11/25ICDL 1 تومان1,150,000 تومان1,035,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع پیش نیاز مبلغ
Network+ 30 شنبه و چهارشنبه14:30 تا 17:30 98/12/03 ندارد تومان360,000 تومان324,000
MCSA 2016 Package159 شنبه و چهارشنبه 17:30 تا 20:30 98/11/19Network+ تومان2,954,000 تومان2,754,000
MCSE Package 183 شنبه و چهارشنبه 17:30 تا 20:30 98/11/19 MSCA تومان3,379,000 تومان3,179,000
Installation, Storage and Compute with Windows Server 2016 51 شنبه و چهارشنبه 17:30 تا 20:30 98/11/19Network+ تومان924,000 تومان831,600
نام درس مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع پیش نیاز مبلغ
CCNA R & S66 یکشنبه و سه شنبه14:30 تا 17:30 98/11/27 Network+ تومان1,250,000 تومان1,125,000
CCNP Pack 100 یکشنبه و سه شنبه 17:30 تا 20:30 98/11/27 CCNA تومان2,350,000 تومان2,150,000
CCNA Security 50 یکشنبه و سه شنبه 17:30 تا 20:30 98/11/27 CCNA تومان1,380,000 تومان1,242,000
CCNA & CCNP 166 یکشنبه و سه شنبه14:30 تا 17:30 98/11/27 Network+ تومان3,600,000 تومان3,400,000
درس مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع پیش نیاز مبلغ
MTCNA4 روزپیش ثبت نامپیش ثبت نام پیش ثبت نامNetwork+ تومان700,000 تومان630,000
MTCWE 3 روزپیش ثبت نامپیش ثبت نام پیش ثبت نام MTCNA تومان737,000 تومان663,300
MTCRE 2 روزپیش ثبت نامپیش ثبت نام پیش ثبت نام MTCNA تومان660,000 تومان594,000
MTCTCE 3 روزپیش ثبت نامپیش ثبت نام پیش ثبت نام MTCNA تومان528,000 تومان475,200
MTCUME 2 روزپیش ثبت نامپیش ثبت نام پیش ثبت نام MTCNA تومان528,000 تومان475,200
MTCINE 3 روزپیش ثبت نامپیش ثبت نام پیش ثبت نام MTCNA تومان1,023,000 تومان920,700
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع پیش نیاز مبلغ
HyperV 33 پیش ثبت نام پیش ثبت نام پیش ثبت نامMCSE Pack تومان918,000 تومان826,200
Citrix 30 پیش ثبت نام پیش ثبت نام پیش ثبت نامMCSE Pack تومان836,000 تومان752,400
VMware vSphere Install,Configure,Manage (V6.5) 45 پیش ثبت نام پیش ثبت نام پیش ثبت نامMCSE Pack تومان1,375,000 تومان1,237,500
VMware vSphere Optimize and Scale (V 6.5) 45 پیش ثبت نام پیش ثبت نام پیش ثبت نامMCSE Pack تومان1,400,000 تومان1,260,000
VMware vSphere Troubleshooting Workshop (V6.5) 50 پیش ثبت نام پیش ثبت نام پیش ثبت نامMCSE Pack تومان1,650,000 تومان1,485,000
VMware vSphere Install, Configure , Manage and Optimize and Scale(V6.5) 70 پیش ثبت نام پیش ثبت نام پیش ثبت نامMCSE Pack تومان2,145,000 تومان1,945,000
Data Center Package130 پیش ثبت نام پیش ثبت نام پیش ثبت نامMCSE Pack تومان3,564,000 تومان3,364,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع پیش نیاز مبلغ
Security Pack66پیش ثبت نامپیش ثبت نام پیش ثبت نامNetwork+ تومان1,950,000 تومان1,755,000
Security+ 30پیش ثبت نامپیش ثبت نام پیش ثبت نامNetwork+ تومان715,000 تومان643,500
CEH 36پیش ثبت نامپیش ثبت نام پیش ثبت نام Security+ تومان1,430,000 تومان1,287,000
CISSP 30پیش ثبت نامپیش ثبت نام پیش ثبت نام Security+ تومان1,400,000 تومان1,260,000
CHFI 33پیش ثبت نامپیش ثبت نام پیش ثبت نام Security+ تومان1,320,000 تومان1,188,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع پیش نیاز مبلغ
A+ (Hardware) 51پیش ثبت نامپیش ثبت نامپیش ثبت نامICDL 1 تومان594,000 تومان534,600
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
مهارت های عمومی امنیت اطلاعات16 پیش ثبت نام پیش ثبت نام پیش ثبت نام تومان385,000 تومان346,500
ممیزی داخلی استاندارد ISO 27001:200516 پیش ثبت نام پیش ثبت نام پیش ثبت نام تومان577,000 تومان519,300
سر ممیزی استاندارد ISO 27001:2005 40 پیش ثبت نام پیش ثبت نام پیش ثبت نام تومان1,947,000 تومان1,752,300
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
piping40 جمعه 20:30 تا 22:30 98/10/27 تومان680,000
pdms 140 جمعه 20:30 تا 22:30 98/10/27 تومان990,000
hysys 36 شنبه و چهارشنبه 20:30 تا 22:30 98/10/28 تومان650,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
ms project 45 جمعه 9:00 تا 13:00 98/11/11 تومان750,000
primavera 60 شنبه و چهارشنبه 9:00 تا 13:00 98/11/12 تومان892,000
پکیج مدیریت پروژه حرفه ای P6,primavera, ms,pmbok 106 جمعه 9:00 تا 13:00 98/11/11 تومان2,150,000
تحلیل آماری داده ها با SPSS سطح یک24 جمعه 9:00 تا 13:00 98/11/18 تومان570,000
آموزش کاربردی نرم افزار minitab24 دوشنبه و پنج شنبه 20:30 تا 22:30 98/10/27 تومان564,000
اصول و مدیریت پروژه براساس pmbok 32یکشنبه و سه شنبه 20:30 تا 22:30 98/10/29 تومان672,000
کاربرد excel در مدیریت پروژه24 شنبه و چهارشنبه 20:30 تا 22:30 98/10/28 تومان540,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
catia 164 جمعه 17:30 تا 20:30 98/11/11 تومان740,000
catia 2 50 شنبه و چهارشنبه 20:30 تا 22:30 98/11/11 تومان850,000
solidwork 164 شنبه و چهارشنبه 20:30 تا 22:30 98/11/11 تومان715,000
solidwork 2 50یکشنبه و سه شنبه 20:30 تا 22:30 98/11/18 تومان850,000
Matlab 1 32 شنبه و چهارشنبه 20:30 تا 22:30 98/11/12 تومان570,000
Fluent 1 45یکشنبه و سه شنبه 20:30 تا 22:30 98/11/12 تومان750,000
Abaqus 1 45 جمعه 9:30 تا 13:30 98/11/11 تومان750,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
PLCS7300/400 I24یکشنبه و سه شنبه 20:30 تا 22:30 98/11/13 تومان792,000
PLCS7300/400 II24یکشنبه و سه شنبه 20:30 تا 22:30 98/11/13 تومان808,000
میکروکنترلر AVR 50یکشنبه و سه شنبه 20:30 تا 22:30 98/11/15 تومان855,000
EPLAN 30 جمعه 20:30 تا 22:30 98/11/11 تومان870,000
مدیریت هوشمند ساختمان BMS 36 جمعه 8:00 تا 16:00 98/11/18 تومان825,000
طراحی تاسیسات الکتریکی 30 شنبه و چهارشنبه 20:30 تا 22:30 98/11/19 تومان756,000
اصول برق صنعتی و مدارات فرمان 80 شنبه و چهارشنبه 20:30 تا 22:30 98/11/12 تومان828,000
تعمیرات تلفن همراه 60 جمعه 9:00 تا 15:00 98/11/11 تومان1,338,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
کارگاه حسابداری پیمانکاری 8 پنج شنبه 9 تا 16 98/11/17 تومان376,000
حسابداری بازرگانی 40یکشنبه و سه شنبه 20:30 تا 22:30 98/11/13 تومان780,000
حسابداری مالی خدماتی50 شنبه و چهارشنبه 20:30 تا 22:30 98/11/12 تومان970,000
حسابداری مالیاتی 40 شنبه و چهارشنبه 20:30 تا 22:30 98/11/12 تومان762,000
حسابداری صنعتی50 شنبه و چهارشنبه 20:30 تا 22:30 98/11/19 تومان1,000,000
حسابداری ویژه بازار کار 180یکشنبه و سه شنبه 17:30 تا 20:30 98/11/19 تومان3,720,000
حسابداری مالی پیمانکاری 21 شنبه و چهارشنبه 20:30 تا 22:30 98/11/19 تومان760,000
حسابداری مالی برای مدیران غیرمالی50 شنبه و چهارشنبه 20:30 تا 22:30 98/11/12 تومان962,000
انبارداری و انبارگردانی 24 جمعه 09:30 تا 13:30 98/11/18 تومان585,000
حسابرسی داخلی و عملیاتی 16یکشنبه و سه شنبه14:30 تا 17:30 98/11/19 تومان292,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
حسابداری رایانه ای با نرم افزار هلو (پیشرفته)20 دوشنبه و چهارشنبه 20:30 تا 22:30 98/11/14 تومان405,000
نام دوره مدت دوره ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
مبانی مدیریت سرمایه گذاری در بورس 21 09:30 تا 13:30 98/11/25 تومان760,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
حسابداری مالیاتی40 شنبه و چهارشنبه 20:30 تا 22:30 98/11/12 تومان767,000
تهیه و تنظیم اظهارنامه مالی 10 شنبه و چهارشنبه14:30 تا 17:30 98/11/19 تومان374,000
کارگاه نحوه تنظیم صورتهای مالی 18 جمعه 09:30تا 13:30 98/10/27 تومان715,000
مالیات بر ارزش افزوده 8یکشنبه و سه شنبه14:30 تا 17:30 98/11/20 تومان209,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
حسابرسی داخلی و عملیاتی 16 شنبه و چهارشنبه 20:30 تا 22:30 98/11/12 تومان292,000
حسابرسی کاربردی60یکشنبه و سه شنبه 20:30 تا 22:30 98/11/13 تومان1,137,000
نام دوره مدت دوره ساعت برگزاری تاریخ شروع روز برگزاری مبلغ
Upper Intermediate1 36 20:30 تا 22:30 98/12/20 یکشنبه-سه شنبه تومان345,000
Upper Intermediate2 36 20:30 تا 22:30 98/12/21 شنبه- چهارشنبه تومان370,000
Pre Intermediate4 36 20:30 تا 22:30 98/12/03 شنبه- چهارشنبه تومان345,000
Elementary3 36 17:30 تا 19:30 98/12/15 دوشنبه -پنجشنبه تومان3,340,000
Elementary3 36 20:30 تا 22:30 98/11/13 یکشنبه-سه شنبه تومان334,000
Elementary1 36 20:30 تا 22:30 98/11/15 یکشنبه-سه شنبه تومان334,000
Beginner3 36 20:30 تا 22:30 98/11/02 شنبه- چهارشنبه تومان334,000
Beginner1 36 20:30 تا 22:30 98/10/28 شنبه- چهارشنبه تومان334,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
IELTS151 شنبه و چهارشنبه 20:30 تا 22:30 98/12/19 تومان1,216,000
IELTS251یکشنبه و سه شنبه 20:30 تا 22:30 98/12/04 تومان1,216,000
IELTS351 شنبه و چهارشنبه 20:30 تا 22:30 98/12/25 تومان1,216,000
IELTS451یکشنبه و سه شنبه 17:30 تا 20:30 98/12/11 تومان1,216,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
Pre IELTS51 شنبه، دوشنبه 20:30 تا 22:30 98/12/26 تومان1,216,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
German A1-1 51 شنبه و چهارشنبه 20:30 تا 22:30 98/11/12 تومان618,000
German A2-1 51یکشنبه و سه شنبه 20:30 تا 22:30 98/12/11 تومان630,000
German A2-2 51یکشنبه و سه شنبه 20:30 تا 22:30 98/12/25 تومان630,000
German B1-1 51 دوشنبه و پنج شنبه 20:30 تا 22:30 98/12/26 تومان636,000
German B2-3 51 دوشنبه و پنج شنبه 17:30 تا 19:30 98/11/10 تومان648,000
نام دوره مدت دوره ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
Cours A1.4 3615:30 تا 17:30 98/12/22 تومان420,000
CoursA1.1 3615:30 تا 17:30 98/11/28 تومان420,000
Now go add some variable products!
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
PreMove232 شنبه و چهارشنبه 17:30 تا 19:00 98/12/28 تومان270,000
Move632یکشنبه و سه شنبه 17:30 تا 19:00 98/12/27 تومان270,000
Move632 شنبه و چهارشنبه 16:00 تا 17:30 98/12/28 تومان270,000
Move632 شنبه و چهارشنبه 16:00 تا 17:30 98/12/28 تومان270,000
Move332 شنبه و چهارشنبه19:00 تا 20:30 98/12/28 تومان270,000
Move332یکشنبه و سه شنبه 16:00 تا 17:30 98/12/27 تومان270,000
Move132 دوشنبه19:00 تا 20:30 98/11/21 تومان270,000
Start132یکشنبه و سه شنبه19:00 تا 20:30 98/12/27 تومان264,000
Kids732یکشنبه و سه شنبه19:00 تا 20:30 98/12/27 تومان264,000
Kids532 دوشنبه و پنجشنبه 16:00 تا 17:30 98/12/12 تومان264,000
Move932یکشنبه و سه شنبه 16:00 تا 17:30 98/12/06 تومان270,000
Move932یکشنبه و سه شنبه 16:00 تا 17:30 98/12/06 تومان270,000
Move132 شنبه و چهارشنبه 17:30 تا 19:00 98/11/16 تومان270,000
Move132 شنبه و چهارشنبه 17:30 تا 19:00 98/12/14 تومان270,000
Move132 دوشنبه و پنجشنبه 16:00 تا 17:30 98/12/05 تومان270,000
Start532یکشنبه و سه شنبه 17:30 تا 19:00 98/11/29 تومان264,000
Start332 دوشنبه و پنجشنبه 17:30 تا 19:00 98/12/01 تومان264,000
Fly532یکشنبه و سه شنبه 16:00 تا 17:30 98/11/15 تومان294,000
Fly432 شنبه و چهارشنبه19:00 تا 20:30 98/12/03 تومان294,000
Fly432یکشنبه و سه شنبه 16:00 تا 17:30 98/11/27 تومان294,000
Fly132 دوشنبه و پنجشنبه 16:00 تا 17:30 98/11/17 تومان270,000
Fly132 دوشنبه و پنجشنبه 16:00 تا 17:30 98/11/17 تومان270,000
Move1632 شنبه و چهارشنبه19:00 تا 20:30 98/12/03 تومان270,000
Move1632 شنبه و چهارشنبه 16:00 تا 17:30 98/12/03 تومان270,000
Move1232یکشنبه و سه شنبه 17:30 تا 19:00 98/12/06 تومان270,000
Move1232یکشنبه و سه شنبه19:00 تا 20:30 98/12/06 تومان270,000
Move1332 شنبه و چهارشنبه 16:00 تا 17:30 98/12/03 تومان270,000
Move1132 شنبه و چهارشنبه 16:00 تا 17:30 98/12/03 تومان270,000
KETS132یکشنبه و سه شنبه 16:00 تا 17:30 98/12/06 تومان294,000
Fly832 پنجشنبه 08:30 تا 11:30 98/11/17 تومان294,000
Fly832 شنبه و چهارشنبه 17:30 تا 19:00 98/12/03 تومان294,000
Fly832 شنبه و چهارشنبه19:00 تا 20:30 98/12/03 تومان294,000
Fly832 شنبه و چهارشنبه 15:15 تا 16:45 98/12/03 تومان294,000
Fly532یکشنبه و سه شنبه 17:30 تا 19:00 98/12/06 تومان294,000
Fly532 شنبه و چهارشنبه 16:00 تا 17:30 98/12/03 تومان294,000
Fly532 دوشنبه و پنجشنبه 17:30 تا 19:00 98/11/10 تومان294,000
KETS232 پنجشنبه 14:30 تا 17:30 98/11/17 تومان294,000
KETS232 پنجشنبه 11:30 تا 14:30 98/11/17 تومان294,000
KETS232 شنبه و چهارشنبه 16:00 تا 17:30 98/12/03 تومان294,000
KETS232 شنبه و چهارشنبه 17:30 تا 19:00 98/12/03 تومان294,000
PETS232یکشنبه و سه شنبه19:00 تا 20:30 98/12/06 تومان312,000
KETS632 پنجشنبه 14:30 تا 17:30 98/11/17 تومان294,000
KETS332 پنجشنبه 08:30 تا 11:30 98/11/17 تومان294,000
KETS332 پنجشنبه 11:30 تا 14:30 98/11/17 تومان294,000
PETS432یکشنبه و سه شنبه19:00 تا 20:30 98/12/27 تومان312,000
PETS432یکشنبه و سه شنبه19:00 تا 20:30 98/12/27 تومان312,000
KETS232 پنجشنبه 8:00 تا 11:00 98/12/22 تومان312,000
PETS232یکشنبه و سه شنبه 17:30 تا 19:00 98/12/06 تومان312,000
PETS232یکشنبه و سه شنبه19:00 تا 20:30 98/12/06 تومان312,000
PETS332 پنجشنبه 11:30 تا 14:30 98/11/17 تومان312,000
PETS532 شنبه و چهارشنبه19:00 تا 20:30 98/12/03 تومان312,000
PETS532یکشنبه و سه شنبه 17:30 تا 19:00 98/12/06 تومان312,000
Advance232 پنجشنبه 17:30 تا 20:30 98/11/17 تومان318,000
Advance332 پنجشنبه 11:30 تا 14:30 98/11/17 تومان318,000
Advance432 دوشنبه 16:00 تا 17:30 98/11/21 تومان318,000
Advance532 پنجشنبه 14:30 تا 16:00 98/11/24 تومان318,000
Advance532 شنبه و چهارشنبه 17:30 تا 19:00 98/12/03 تومان318,000
Advance532یکشنبه و سه شنبه19:00 تا 20:30 98/12/06 تومان318,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
Free Discussion3 20 شنبه و چهارشنبه19:00 تا 20:30 98/11/26 تومان241,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
ICDL2 نوجوان50 پنجشنبه 11:00 تا 14:00 98/12/01 تومان581,000
E-Kids1 30یکشنبه و سه شنبه 11:00 تا 13:0098/11/27 تومان677,000
E-Kids2 60 شنبه و چهارشنبه 11:00 تا 14:00 98/11/26 تومان984,000
آموزش اصول سخت افزار برای نوجوانان 45 پنجشنبه 11:00 تا 14:00 98/12/01 تومان884,000
ICDL1 نوجوان50 پنجشنبه 11:00 تا 14:00 98/12/01 تومان520,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
برنامه نویسی مقدماتی #C نوجوانان 45 پنجشنبه 08:00 تا 11:00 98/12/01 تومان985,000
برنامه نویسی پیشرفته #Cنوجوانان 45 پنجشنبه11:00 تا 14:0098/11/24 تومان1,153,000
برنامه نویسی مقدماتی++C نوجوانان 45 پنجشنبه 08:00 تا 11:00 98/12/01 تومان944,000
برنامه نویسی پیشرفته ++C نوجوانان 45 پنجشنبه11:00 تا 14:0098/11/24 تومان1,218,000
برنامه نویسی اندروید مقدماتی نوجوانان 45 پنجشنبه11:00 تا 14:00 98/12/01 تومان1,524,000
مقدمه ای بر الگوریتم برای نوجوانان 40 پنجشنبه11:00 تا 14:0098/11/24 تومان865,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
Web Starter 45 پنجشنبه 08:00 تا 11:0098/12/01 تومان893,000
وبلاگ نویسی برای نوجوانان 30 پنجشنبه 08:00 تا 11:0098/12/01 تومان663,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
فتوشاپ مقدماتی نوجوان 30 پنجشنبه 08:00 تا 11:0098/12/01 تومان653,000
فتوشاپ پیشرفته نوجوان 45 پنجشنبه 08:00 تا 11:0098/12/01 تومان751,000
CorelDraw مقدماتی نوجوان 30 پنجشنبه 08:00 تا 11:0098/12/01 تومان711,000
طراحی و متحرک سازی با Flash نوجوان 45 پنجشنبه11:00 تا 14:0098/12/01 تومان950,000
اتوکد دوبعدی نوجوان 45 پنجشنبه11:00 تا 14:0098/12/01 تومان889,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
نقاشی به کمک رایانه ویژه کودکان 30 پنجشنبه 11:00 تا 13:0098/11/24 تومان592,000
نقاشی و خلاقیت 18 پنجشنبه 11:00 تا 13:0098/11/24 تومان648,000
نقاشی ویترای 16 پنجشنبه 11:00 تا 13:0098/11/24 تومان715,000
خوشنویسی مقدماتی 12 پنجشنبه 10:00 تا 11:0098/11/24 تومان416,000
خوشنویسی متوسط 12 پنجشنبه 11:00 تا 12:0098/11/24 تومان458,000
خوشنویسی پیشرفته 12 پنجشنبه 12:00 تا 13:0098/11/24 تومان520,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
عکاسی دیجیتال نوجوان40 پنجشنبه14:30 تا 17:30 98/12/01 تومان1,945,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
رباتیک دانش آموزی دبیرستان1 18پنجشنبه14:30 تا 17:30 98/12/01 تومان324,000
رباتیک دانش آموزی دبیرستان2 18پنجشنبه14:30 تا 17:30 98/12/01 تومان360,000
رباتیک دانش آموزی دبیرستان3 18پنجشنبه14:30 تا 17:30 98/12/01 تومان360,000
رباتیک دانش آموزی دبیرستان4 18پنجشنبه14:30 تا 17:30 98/12/01 تومان360,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
رباتیک دانش آموزی دبستان1 18 پنجشنبه 08:00 تا 10:0098/12/01 تومان324,000
رباتیک دانش آموزی دبستان2 18 پنجشنبه 10:00 تا 12:0098/12/01 تومان324,000
رباتیک دانش آموزی دبستان3 18 پنجشنبه14:30 تا 17:3098/12/01 تومان324,000
رباتیک دانش آموزی دبستان4 18 پنجشنبه 10:00 تا 12:0098/12/01 تومان360,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
رباتیک مقدماتی25 پنجشنبه 12:00 تا 14:0098/11/24 تومان499,000
رباتیک متوسط25 پنجشنبه 10:00 تا 12:0098/11/24 تومان541,000
رباتیک پیشرفته25 پنجشنبه08:00 تا 10:0098/11/24 تومان561,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
دکترای حرفه ای مدیریت راهبردی کسب و کار 350 پنجشنبه و جمعه 09:30 تا 17:30 98/11/10 تومان20,182,000 تومان18,165,000
مدیریت عالی کسب و کار MBA400 پنجشنبه و جمعه09:30 تا 13:30 98/11/10 تومان14,100,000 تومان11,985,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
تیپهای شخصیتی و مهارت های ارتباطی18 جمعه 9:30 تا 13:30 98/11/11 تومان430,000
آیین نگارش و مکاتبات اداری پیشرفته 12 جمعه 9:30 تا 13:30 98/11/18 تومان328,000
کارگاه تکنیکهای طلائی مذاکره 8 جمعه 9:30 تا 13:30 98/11/18 تومان325,000
کارگاه فن بیان و اصول سخنرانی 16 چهارشنبه 17:30 تا 20:30 98/11/18 تومان364,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
ترخیص کالا و امور گمرکی16چهارشنبه17:30تا 20:30 98/11/16 تومان325,000
بازاریابی اینترنتی 20چهارشنبه17:30تا 20:30 98/11/23 تومان747,000
کارگاه آموزش صفر تا صد بازاریابی در اینستاگرام 10 جمعه17:30تا 20:30 98/11/23 تومان480,000
مدیریت بازاریابی دیجیتال 50 یکشنب و سه شنبه17:30تا 20:30 98/11/13 تومان1,865,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
مدیریت ذهن 15 جمعه 09:30تا 13:30 98/11/18 تومان600,000
مدیریت استرس8 جمعه 09:30تا 13:30 98/11/25 تومان209,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
مدیریت عمومی20یکشنبه و سه شنبه14:30 تا 17:30 98/11/20 تومان773,000
Now go add some variable products!
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
کمک طراحی معمار داخلی به کمک رایانه مقدماتی388 شنبه 11:00 تا 17:00 98/11/26 تومان3,300,000
طراح معمار داخلی به کمک رایانه پیشرفته 394 پنجشنبه 11:00 تا 17:00 98/12/01 تومان3,885,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
اتوکد دوبعدی 60 دوشنبه و پنجشنبه14:30 تا 17:30 98/11/28 تومان822,000
اتوکد دوبعدی 60 یکشنبه و سه شنبه14:30 تا 17:30 98/11/27 تومان822,000
اتوکد سه بعدی42 یکشنبه و سه شنبه14:30 تا 17:30 98/11/27 تومان735,000
اتوکد سه بعدی42 یکشنبه و سه شنبه 11:00 تا 14:00 98/11/27 تومان735,000
Revit 60شنبه و چهارشنبه 11:00 تا 14:0098/11/12 تومان1,020,000
Revit 60 دوشنبه و پنجشنبه14:30 تا 17:30 98/11/28 تومان1,020,000
3DMax 100شنبه و چهارشنبه 17:30 تا 20:30 98/12/03 تومان1,245,000
3DMax 100شنبه و چهارشنبه14:30 تا 17:30 98/11/19 تومان1,245,000
3DMax 100 دوشنبه و پنجشنبه 17:30 تا 20:30 98/11/28 تومان1,245,000
V-Ray 30 سه شنبه 11:00 تا 14:00 98/11/29 تومان730,000
etabs & safe 120 یکشنبه و سه شنبه 17:30 تا 20:30 98/11/20 تومان2,280,000
etabs & safe 120 دوشنبه و پنجشنبه 17:30 تا 20:30 98/12/01 تومان2,280,000
متره برآورد و صورت وضعیت نویسی 50 یکشنبه و سه شنبه 20:30 تا 22:30 98/11/20 تومان860,000
متره برآورد و صورت وضعیت نویسی 50شنبه و چهارشنبه 20:30 تا 22:30 98/11/26 تومان860,000
تبدیل نقشه های فاز یک به فاز دو 24 یکشنبه و سه شنبه 11:00 تا 14:00 98/11/27 تومان545,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
الگوسازی و تکنیک های دوخت پیشرفته84 چهارشنبه9:00 تا 14:00 98/11/30 تومان1,900,000
الگوسازی و تکنیک های دوخت مقدماتی84دوشنبه9:00 تا 14:0098/11/28 تومان1,900,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
طراحی لباس مقدماتی192 چهارشنبه 17:30 تا 20:3098/11/23 تومان3,400,000
طراحی لباس پیشرفته 177 چهارشنبه14:30 تا 17:30 98/11/30 تومان3,200,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
تدوین فیلم با پریمیر Premiere 48 دوشنبه و پنجشنبه 20:30 تا 22:30 98/11/21 تومان1,045,000
تدوین فیلم با ادیوس Edius 36 شنبه و چهارشنبه 20:30 تا 22:30 98/11/28 تومان861,000
نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
تصویر برداری 40 جمعه 09:00 تا 13:00 98/11/18 تومان1,870,000