دوره های آموزش کامپیوتر کودک و نوجوان

دوره آموزش ICDL کودک و نوجوان، یک استاندارد بین المللی در مهارت های کاربردی کامپیوتر است. ICDL یا International Computer Driving License بهمعنای مهارت کار با کامپیوتر می باشد.

این برنامه یک گواهینامه با کیفیت بالا و معتبر در سطح بین المللی است که توسط متخصصان دانشگاهی و بین المللی از سراسر جهان طراحی، ارزیابی و تأیید شده است. به این مهارت ها در داخل اروپا ECDL و در خارج اروپا ICDL گفته می شود.

توضیحات مختصر دوره آموزش ICDL کودک و نوجوان

دوره آموزش ICDL 1 کودک و نوجوان

این دوره شامل مهارت های زیر می باشد:

  • IT: آشنائی با مفاهیم پایه و اساسی فناوری اطلاعات
  • WINDOWS: آشنائی با شیوه استفاده از کامپیوتر ومدیریت فایل ها
  • WORD: شیوه به کارگیری نرم افزار واژه پرداز
  • INTERNET: اطلاعات و ارتباطات

مدت دوره: 50 ساعت

پیشنیاز: ندارد

مخاطبان: کودکان و نوجوانان

سیلابس آموزشی

دوره آموزش ICDL 2 کودک و نوجوان

این دوره شامل مهارت های زیر می باشد:

  • EXCEL: شیوه کار با صفحه گسترده
  • ACCESS: شیوه استفاده از نرم افزار پایگاه داده ها
  • PowerPoint: شیوه کار با نرم افزار ارائه مطلب

مدت دوره: 50 ساعت

پیشنیاز: ICDL 1

مخاطبان: کودکان و نوجوانان

سیلابس آموزشی

دوره آموزش E-kids 1 کودک و نوجوان

E-kids  سواد دیجیتال را در سنین ابتدایی در راستای استفاده از ICT به طورشایسته در تمام موقعیت های زندگی اعم از مدرسه ، خانه ، تفریح و انواع اهداف گسترش و توسعه می بخشد.

E-kids  مهارت های لازم و اساسی برای یادگیری در بین بازی ها وسرگرمی های کامپیوتری را فراهم وارائه می کند.

مهارت های اکتسابی پس از اتمام دوره:

آشنایی با ویندوز و محیط نقاشی (PAINT)

مدت دوره: 30 ساعت

پیشنیاز: ندارد

مخاطبان: کودکان علاقمند به کامپیوتر

دوره آموزش E-kids 2 کودک و نوجوان

E-kids سواد دیجیتال را در سنین ابتدایی در تمام موقعیت های زندگی اعم از مدرسه ، خانه ، تفریح و انواع اهداف گسترش و توسعه می بخشد.

E-kids به کودکان می آموزد تا با دیگران ارتباط برقرار کنند.

مهارت های اکتسابی پس از اتمام دوره:

آشنایی با واژه پرداز ورد و صفحات گسترده و اینترنت

مدت دوره: 60 ساعت

پیشنیاز: E-kids 1

مخاطبان: کودکان علاقمند به کامپیوتر

دوره آموزش اصول سخت افزار برای نوجوانان:

ﺳﺨﺖ ﺍﻓﺰﺍﺭ، ﺷﺎﻣﻞ ﺍﺟﺰﺍی ﻓﻴﺰﻳﻜی ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ انجام عملیاتی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻭﺭﻭﺩ، ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ، ﺫﺧﻴﺮﻩ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ می باشد. ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺨﺖ ﺍﻓﺰﺍﺭ ، ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻤﺲ ﻳﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ . ﻫﺮ ﺟﺰﺋﻲ ﺍﺯ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻛﻪ ﺩﻳﺪﻩ میﺷﻮﺩ، ﺟﺰﻭ ﺳﺨﺖ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ شود.

مهارت های اکتسابی پس از اتمام دوره:

شناخت کلیه قطعات سخت افزار وشبکه های کامپیوتری و رفع عیوب آنها

مدت دوره: 45 ساعت

پیشنیاز: آشنایی با کامپیوتر در سطح استاندارد ICDL و شناخت مقدماتی قطعات اصلی کامپیوتر

مخاطبان: کلیه افراد علاقمند به بررسی قطعات و شبکه های کامپیوتری

برنامه کلاس های آموزش کامپیوتر کودک و نوجوان

نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
ICDL2 نوجوان50 پنجشنبه 11:00 تا 14:0098/08/23 تومان581,000
E-Kids1 30یکشنبه و سه شنبه 11:00 تا 13:0098/08/23 تومان677,000
E-Kids2 60 شنبه و چهارشنبه 11:00 تا 14:00 98/08/30 تومان984,000
آموزش اصول سخت افزار برای نوجوانان 45 پنجشنبه 11:00 تا 14:00 98/08/30 تومان884,000
ICDL1 نوجوان50 پنجشنبه 11:00 تا 14:0098/08/23 تومان520,000