دوره های آموزش مکالمه آزاد انگلیسی کودک و نوجوان

دوره های مکالمه در سه ترم برگزار می گردد. این دوره هاجهت بهبود Listening و Speaking می باشد و کمک بزرگی به زبان آموزان می کند که خود را به ابزار کارآمد زبان مجهز نمایند.

توضیحات مختصر دوره آموزش مکالمه آزاد انگلیسی کودک و نوجوان

آموزش بحث آزاد انگلیسی کودک و نوجوان:

این دوره در سه ترم برگزار می شود. زبان آموزان در این کلاس ها به بحث درباره ی ایده ها و نظرات نسبتاً پیچیده، اصطلاحات عامیانه و روزمره، تفسیر فیلم و صحبت درباره ی اخبار و بسیاری مطالب متنوع دیگر می پردازند. مجموعه آموزشی مجتمع فنی تهران با بهره گیری از آخرین دستاوردهای آکادمیک و مراکز معتبر بین المللی برای فرزندان شما مطلوب ترین کیفیت آموزشی را پیش بینی نموده است. این دوره جهت بهبود Listening و Speaking می باشد و کمک بزرگی به زبان آموزان می کند که خود را به ابزار کارآمد زبان مجهز نمایند.

مدت دوره: 20 ساعت             پیشنیاز: آشنایی با زبان انگلیسی               مخاطبان: نوجوانان

برنامه کلاس های آموزش مکالمه آزاد زبان انگلیسی کودک و نوجوان

Now go add some variable products!