دوره های آموزش مکالمه آزاد انگلیسی کودک و نوجوان

دوره های مکالمه در سه ترم برگزار می گردد. این دوره هاجهت بهبود Listening و Speaking می باشد و کمک بزرگی به زبان آموزان می کند که خود را به ابزار کارآمد زبان مجهز نمایند.

توضیحات مختصر دوره آموزش مکالمه آزاد انگلیسی کودک و نوجوان

آموزش بحث آزاد انگلیسی کودک و نوجوان:

این دوره در سه ترم برگزار می شود. زبان آموزان در این کلاس ها به بحث درباره ی ایده ها و نظرات نسبتاً پیچیده، اصطلاحات عامیانه و روزمره، تفسیر فیلم و صحبت درباره ی اخبار و بسیاری مطالب متنوع دیگر می پردازند. مجموعه آموزشی مجتمع فنی تهران با بهره گیری از آخرین دستاوردهای آکادمیک و مراکز معتبر بین المللی برای فرزندان شما مطلوب ترین کیفیت آموزشی را پیش بینی نموده است. این دوره جهت بهبود Listening و Speaking می باشد و کمک بزرگی به زبان آموزان می کند که خود را به ابزار کارآمد زبان مجهز نمایند.

مدت دوره: 20 ساعت             پیشنیاز: آشنایی با زبان انگلیسی               مخاطبان: نوجوانان

برنامه کلاس های آموزش مکالمه آزاد زبان انگلیسی کودک و نوجوان

نام دوره مدت دوره ایام برگزاری ساعت برگزاری تاریخ شروع مبلغ
Free Discussion2 20 شنبه و چهارشنبه 17:30 تا 19:00 98/10/21 تومان241,000
Free Discussion1 20 شنبه و چهارشنبه19:00 تا 20:30 98/10/04 تومان241,000
Free Discussion1 20 پنجشنبه 12:30 تا 14 98/10/05 تومان241,000