چرا کاناداانتخاب کشوری که به آن مهاجرت می کنید، از مهمترین تصمیم های
زندگی شما خواهد بود. بنابراین باید تمامی جوانب را ارزیابی کنید. کشور کانادا سالانه حدود 250000 مهاجر می پذیرد و مقصد منتخب بسیاری از دانشجویان، کارجویان و سرمایه گذاران شده است.

1- ساده و شفاف بودن روند اخذ اقامت دائم

2- ظرفیت بالای بازار کار برای افراد تازه وارد

3- وجود فرصت های زیاد برای سرمایه گذاری

4- سیستم درمان، بیمه و تحصیل پیشرفته و منحصر بفرد

5- چند فرهنگی بودن کانادا و در نتیجه تطبیق راحتتر مهاجران با محیط

6- وجود تفریحات گوناگون به دلیل تنوع آب و هوایی

7- پایین بودن آمار جرم و جنایت و در نتیجه وجود آرامش و امنیت بالا

در روز های آتی در مورد هر سرفصل به صورت مفصل برای شما خواهیم گفت.