کتاب A Road to Academic Writing

جناب آقای دکتر یونس طاوسی مدیر محترم دپارتمان زبان های خارجه

خانواده مجتمع فنی تهران واحد رشت قرار گرفتن کتاب تخصصی رایتینگ آیلتس شما را در لیست کتاب های پرفروش انتشارات بین المللی کامال کشور هند را تبریک عرض می نماید.

لینک انتشارات

http://www.kamalbooks.com/lap8