شروع قطعی دوره آیلتس و پری آیلتس در هفته ی اول تیر ماه

 

شروع قطعی دوره آیلتس و پری آیلتس در هفته ی اول تیر ماه

ما در دپارتمان زبان بزرگسال با استفاده از منابع آموزشی به روز و متناسب با سطوح دانش پذیران در یک فضای صمیمی و تخصصی تلاش می کنیم شما را در کسب نمره ی مورد نیاز یاری نماییم.

کسب نمره 7.5 در چهار ماه بصورت خصوصی و در هشت ماه بصورت عمومی